Gideon en het loofhuttenfeest (deel 1)

November 13th, 2013|

soekotGideon en het loofhuttenfeest?

Zo op het eerste gezicht een vreemde opmerking. Maar na bestudering van de teksten ontkomen we er niet aan dat er in deze geschiedenis een diepere laag zit die verwijst naar het zevende Joodse feest, of beter gezegd, naar de zevende! hoogtij, of  derde! hoogtij in het najaar.

 

 

Een paar kenmerken van het loofhutten feest (Lev.23:34-36, 39-43)
-Hoogtijden zijn ZIJN feesten (Lev.23: 2), dus ook het loofhuttenfeest of Soekot.
-Hoogtijden najaarsfeesten:

1e van de maand Tisri – Bazuingeschal (Rosh […]