Kolosse brief (Kol.1:10-11)

10…om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

(vers 10) “de Heer waardig wandelen.”
Dat is NIET: gedraag je zus en zo, moralistisch dus. Het gaat hier over dat we besef zouden hebben van Hem.
Wat betekent dan waardig wandelen? Dat je in je wandel de waarde van Hem weet te waarderen / weet in te schatten. Het […]

September 23rd, 2018|Kolosse brief, Uncategorized|

Totdat … een eye-opener!

‘Onopvallende’ woorden kunnen veelzeggend zijn. Ze vallen niet op en daardoor lezen we er vaak gedachteloos overheen, maar de betekenis en de rol van zo’n onopvallend woordje kan alles bepalend zijn. Het kan een enorm verschil maken.  Zo’n woordje is ‘totdat’.  Volgens het Van Dale woorden boek betekent het: tot het ogenblik waarop.
Laten we een vijftal bijbelteksten bekijken die u zullen verbazen! Misschien zult u zich verbijsterd afvragen: staat dat er werkelijk? Hoe heb ik er ooit overheen kunnen […]

September 15th, 2018|totdat|

Kolosse brief (Kol.1:9)

Kol.1: 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

(vers 9) “sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben.”
Geloof komt door horen. God opent het gehoor en Hij geeft zicht.
Het is dus niet omdat je het zelf hoort of zelf ziet!, maar HIJ is […]

September 12th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:7-8)

Kol.1:7-8  zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,
8 en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.

 

(vers 7) ‘Epafras’. Paulus is zelf niet in Kolosse geweest
Zie Kol.4:13 Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite heeft gegegevn voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hierapolis zijn

(vers 8) […]

September 9th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:6)

1 Kol.1:6 …dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen

(vers 6) in gehele wereld…
Zie ook Rom.1:8 ‘omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.’
Het gaat er hier NIET om dat degene die het verteld de kracht is, dus de voorganger of de predikant, maar het woord staat […]

September 6th, 2018|Kolosse brief|

De 120 jubeljaren

Jubeljaren
In Daniel 9:24 lezen we in de NBG en SV vertaling dat ‘zeventig weken bestemd zijn over UW volk en over UW heilige stad om ..…en daarna worden zes oogmerken benoemd.
Letterlijk staat er NIET zeventig weken, maar zeventig zevens.
De ‘zevens’ hebben hun oorsprong in hetgeen God tot Mozes sprak op de berg Sinai , zie Leviticus 25

NBG Lev.25:2-11 Spreek tot de Israelieten (…) wanneer gij in het land komt dat IK u geef (…) zes jaar zult gij uw […]

September 4th, 2018|jubeljaren|
facebooklikebutton.co