Wat zag Stefanus bij zijn steniging?

stefanus

 

(NBG) Hand.7:54-56 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Wat zag Stefanus?
Als u de tekst leest is het […]

August 12th, 2017|rechter(hand), staan zitten|

Nieuwe verbond … (recht snijden – deel 7)

contractHet Mozaïsche verbond bleek een onmogelijke situatie voor Israël te zijn. Hun zelf-rechtvaardiging en trots won het, en ze faalde in de goddelijke test bij de berg Sinai (ze riepen: WIJ zullen alles doen, terwijl men op de belofte had kunnen blijven staan dat GOD alles zou geven. zie Exod.19:8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen.)
God is echter vol genade. Hij maakte een prachtige voorziening en […]

June 27th, 2017|recht snijden|

Proberen en teleurstellingen

outboxHerkent je dit?
-Ik ga vanaf nu proberen om als ik in de auto zit me keurig tegenover andere verkeersdeelnemers te gedragen.
-Ik ga nu liefdevol en geduldig reageren naar mijn man / mijn vrouw / mijn kinderen toe als hij /zij/ hen weer over dat irritante onderwerp begint / beginnen.
-Vanaf nu ga ik […]

June 23rd, 2017|proberen, teleurstellingen|

Zelfstandig bijbelstudie doen

vergrootglasZeer terecht schreef AP deze week een blog m.b.t. het onderwerp ‘nieuwlichterij’ zie http://goedbericht.nl/nieuwlichterij-en-nieuwlichters/
Heeft u niet gestudeerd (theologie) ? Geen probleem, als God het in uw hart heeft gegeven dat u de Schrift lief mag hebben, dan zijn er een aantal goede tips voor het zelfstandig bestuderen van Gods woord.

Bron:
De ene GOD opent het hart zodat we kunnen zien (Hand. 16:14 En een zekere vrouw, […]

‘Problemen’? Richt je op het licht!

zonnebloemIedereen ontvangt wel eens een tip over een documentaire (serie) waarin een bepaald maatschappelijk en of sociaal onderwerp behandeld wordt.
Zo ontving ik ook laatst een tip over de netflix serie ’13 reasons why’. Zelf heb ik deze niet gezien, maar ik begreep dat het gaat over het leven van jongeren op een middelbare school, waarbij de onderwerpen pesten, sexting en zelfdoding een grote rol spelen.

Graag wil ik de volgende gedachten m.b.t. dit bovenstaande onderwerp met u delen?
Als mens […]

June 14th, 2017|pesten, sexting, zelfdoding|

Waarom zijn de zon, maan en sterren geschapen?

zonmaan.

Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.

Genesis 1:14-19
(14) En God zeide: dat er lichten(*1) zijn aan in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren,
(15) en dat zij tot lichten zijn aan in het uitspansel des hemels om licht te […]

May 5th, 2017|Maan, sterren, Zon|
facebooklikebutton.co