Kolosse brief (Kol.1:9)

Kol.1: 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

(vers 9) “sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben.”
Geloof komt door horen. God opent het gehoor en Hij geeft zicht.
Het is dus niet omdat je het zelf hoort of zelf ziet!, maar HIJ is […]

September 12th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:7-8)

Kol.1:7-8  zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,
8 en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.

 

(vers 7) ‘Epafras’. Paulus is zelf niet in Kolosse geweest
Zie Kol.4:13 Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite heeft gegegevn voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hierapolis zijn

(vers 8) […]

September 9th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:6)

1 Kol.1:6 …dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen

(vers 6) in gehele wereld…
Zie ook Rom.1:8 ‘omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.’
Het gaat er hier NIET om dat degene die het verteld de kracht is, dus de voorganger of de predikant, maar het woord staat […]

September 6th, 2018|Kolosse brief|

De 120 jubeljaren

Jubeljaren
In Daniel 9:24 lezen we in de NBG en SV vertaling dat ‘zeventig weken bestemd zijn over UW volk en over UW heilige stad om ..…en daarna worden zes oogmerken benoemd.
Letterlijk staat er NIET zeventig weken, maar zeventig zevens.
De ‘zevens’ hebben hun oorsprong in hetgeen God tot Mozes sprak op de berg Sinai , zie Leviticus 25

NBG Lev.25:2-11 Spreek tot de Israelieten (…) wanneer gij in het land komt dat IK u geef (…) zes jaar zult gij uw […]

September 4th, 2018|jubeljaren|

Kolosse brief (Kol.1:3-5)

(vers 3) Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus [Christus], te allen tijde bij ons bidden voor u.

God is de Vader is de standaard formulering. En onze Here Jezus is de zoon.
“…wij danken…te alle tijde…bij ons bidden voor u.”
De Kolossers stonden onder druk, en ze dreigden af te wijken van het goede bericht door boodschap van wet en werken. Toch dankt Paulus altijd. Dat is leven uit genade.

(vers 4) daar wij gehoord hebben van uw geloof in […]

September 1st, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:2)

Kol.1:2 aan de heilige en gelovige in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.

Heilig betekent apart gezet en dus afgezonderd tot.
Men denkt in het algemeen dat een gelovige iemand is die naar de kerk gaat. Maar de vraag is altijd: WIE geloof je en WAT geloof je?
Geloof veronderstelt dat je je vertrouwen stelt in wat iemand vertelt. De Kolossers geloofden Christus, de gezalfde die was opgewekt uit de doden. Zie daar een gelovige.
(Algemene […]

August 28th, 2018|Kolosse brief|
facebooklikebutton.co