God waakt over Zijn woord!

Afgelopen zondag was ik in een dienst waar het bijbelgedeelte Jeremia 1 vers 1 tm 12 werd toegelicht . Een buitengewoon boeiende toespraak!(*1) Ik werd bijzonder getroffen door het vers 12 waar staat: dat God waakt over Zijn woord.
Een tweetal gecombineerde historische feiten , die ik ‘toevallig’ tegenkwam , wil ik graag als voorbeeld met u delen waaruit ontegenzeggelijk blijkt dat God waakt over Zijn woord.

Waken / bewaken
Het Hebreeuwse woord shaqad (H8245) wat in vers 12 voorkomt, betekent […]

May 16th, 2018|waken|

blog’s niet op te vragen

Beste bezoeker,

Door een fout van mijn kant waren de blog’s ruim een week niet op te vragen.
Alle blogjes bleken per ongeluk uit de database te zijn gewist.
Gelukkig is het uiteindelijk gelukt om een kopie van ‘tot en met december 2017′ terug te zetten.

Vol goede moed ga ik nu weer verder met het delen van bijbelse zaken / onderwerpen.
We kijken vooruit en omhoog.

May 14th, 2018|Uncategorized|

Zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren

In het eerste boek van het ‘Nieuwe Testament’, in Mattheus hoofdstuk één lezen we als eerste het geslachtsregister van Jezus Christus. Het is bijzonder dat er drie maal veertien geslachten genoemd worden. Dat gegeven is een bijbelstudie op zich , maar niet hetgeen wat ik vandaag wil delen.
Direct daarna, vanaf vers 18, lezen we over Maria die zwanger was geworden door de kracht van God’s geest en Jozef die haar wilde verlaten (wegsturen). Nadat in Jozef deze overweging was […]

December 24th, 2017|Uncategorized|

ZELFvertrouwen?

. zelfvertrouwen

Schrappen van woorden
Deze week zag ik in het televisieprogramma ‘de wereld draait door’ een item waarbij gasten een woord mochten voordragen wat uit het ‘Van Dale’ woordenboek volgens hen geschrapt mocht worden. Iedere gastspreker  gaf  een woord met de rede waarom volgens hem/haar dat specifieke woord uit het woordenboek mocht verdwijnen.

Vandaag zou ik graag een woord willen voordragen dat wat mij betreft uit het leven van een gelovige geschrapt […]

Joh.9:1-3 de blind geborene

blindgenezenNaar  de 29e studie uit de studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ van A.Piet (link naar studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ )
Onderwerpen die ter  sprake komen zijn: zonde/straf,  reïncarnatie? , Theo-dicee vraagstuk (waarom leed)? ,  het kwaad.

Joh:9:1-3 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. (2) En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? (3) Jezus […]

September 30th, 2017|kwaad, reïncarnatie, theodicee, zonde|

Over welke vloed spreekt Petrus in 2 Ptrus 3 ?

oceaanSoms kom je overdenkingen van Schriftplaatsen tegen die je iets anders vertellen  dan je altijd hebt gehoord of gedacht. Dit onderwerp zou er zo één kunnen zijn. Ik wil daarbij nadrukkelijk aangeven dat ik niets weet. En als ik al iets zou weten, dan heb ik het in genade ontvangen. Mijn oproep is: onderzoek zelf de Schriften of hetgeen ik naar voren breng zo is.

Bijbeltekst  1: 2 Petr.2:4-9
Want indien God
(1) […]

September 15th, 2017|drie aarde(s), Petrus|
facebooklikebutton.co