Kolosse brief (Kol.1:3-5)

(vers 3) Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus [Christus], te allen tijde bij ons bidden voor u.

God is de Vader is de standaard formulering. En onze Here Jezus is de zoon.
“…wij danken…te alle tijde…bij ons bidden voor u.”
De Kolossers stonden onder druk, en ze dreigden af te wijken van het goede bericht door boodschap van wet en werken. Toch dankt Paulus altijd. Dat is leven uit genade.

(vers 4) daar wij gehoord hebben van uw geloof in […]

September 1st, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:2)

Kol.1:2 aan de heilige en gelovige in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.

Heilig betekent apart gezet en dus afgezonderd tot.
Men denkt in het algemeen dat een gelovige iemand is die naar de kerk gaat. Maar de vraag is altijd: WIE geloof je en WAT geloof je?
Geloof veronderstelt dat je je vertrouwen stelt in wat iemand vertelt. De Kolossers geloofden Christus, de gezalfde die was opgewekt uit de doden. Zie daar een gelovige.
(Algemene […]

August 28th, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol1:1 vervolg)

(vers 1)…door de wil van God een apostel van Christus Jezus

Er staat: door Gods wil. Het is dus niet Paulus zijn eigen keuze geweest.
Hoe wij ook tegen werken, als God iets wil, dan gebeurt het altijd, een mens kan dat niet keren.

…apostel. In het Christelijk jargon is het tot een term geworden die niet veel zegt.
Apostel betekend een afgevaardigde, een gevolmachtigde. Paulus is dus hoogstpersoonlijk afgevaardigd door Christus Jezus

…van Christus Jezus. Die term komt 94x keer voor en uitsluitend […]

August 26th, 2018|Kolosse brief|

overdenkingen Kolossenzen (inleiding + Kol1:1)

Eén van de grootste thema’s van de Kolosse brief is HOOP. De hoop van het evangelie is onvoorwaardelijk(!) en universeel(!).
Onvoorwaardelijk wil zeggen zonder voorwaarden.
Universeel wil zeggen alles omvattend.
Hoop gebeurt in gradaties en of gefaseerd. Vergelijk het met een steen die je in een vijver gooit. Het begint met een kleine kring, waarna er steeds wijdere kringen zichtbaar worden. Zo is het ook met de hoop van het evangelie, eerst verzameld Hij eerstelingen, de uitgeroepenen (Grieks: ek-klesia, vaak ten onrechte […]

August 24th, 2018|Kolosse brief|

Bijzondere geschiedenissen en dagen van Genesis

 

Toledot
In Genesis komt diverse malen het Hebreeuwse woord ‘toledot’* voor dat men vertaald met:
geboorten (Gen.2:4), geslachtsregister (Gen.5:1), nakomelingen (Gen.10:1) of geschiedenis (Gen.6:9). Voor de lezer is dit verwarrend.
Had men het Hebreeuwse woord ‘toledot’ consequent vertaald met geschiedenis, dan gaat het licht schijnen op ‘de boeken’ van de wording.

U krijgt dan dit:
-Gen.2:4 dit is de geschiedenis (toledot) van hemel en aarde
-Gen.5:1 dit is het boek van Adams geschiedenis (toledot)  -In de NBG wordt het grondwoord voor boek niet eens weergegeven. […]

July 22nd, 2018|Uncategorized|

In Zijn licht zien we licht!

Ik val vandaag met de deur in huis.
Soms vergeten we ‘heel even’ onze positie die we hebben in de opgestane, verheerlijkte Heer, die gezeten is aan de rechter van God, en hoe God ons ziet (namelijk gerechtvaardigd en onbeschuldigbaar). We vergeten dan ‘heel even’ deze gigantische genadegift die we om niet gekregen hebben en kijken naar ons aardse bestaan en naar onze tekortkomingen en onze zorgen.
Misschien wordt in de dienst waar u komt heel weinig over de problemen gesproken […]

May 20th, 2018|Uncategorized|
facebooklikebutton.co