Rond de wederkomst

RdW_schematisch_blz1

Vorig jaar heeft Andre Piet een bijbelstudie gegeven met als thema ‘rond de wederkomst’. Hiernaast ziet u een plaatje (jpg) met de onderwerpen die per avond zijn besproken. (klik op het plaatje (jpg) voor grotere weergave of om te downloaden).

Al deze elf studies staan als MP3 met ondersteunende PowerPoint op zijn website en zijn gratis te downloaden en of te bekijken.
zie https://goedbericht.nl/studieserie/rond-de-wederkomst/ of klik –>

Niet verzuimende de onderlinge bijeenkomst

Hebr.10:24-25 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, niet verzuimende onze eigen bijeenkomst, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Aandachtspunten
Ik wil graag delen dat ik deze tekst zie als algemene waarheid, ook al is het aan de Hebreeërs geschreven…, maar toch vat ik de tekst waarschijnlijk anders op dan vele van u.
Maar eerst dit:  bij het onderzoeken […]

November 20th, 2018|samenkomst|

Opeenvolgende gebeurtenissen Openbaring

In het laatste bijbelboek (Openbaring) wordt Jezus Christus onthuld. Hij die tot vandaag de dag verborgen is.
Het lastige van het boek Openbaring is om de opeenvolgende gebeurtenissen goed te plaatsen. Wat is de chronologie?
Het volgende plaatje geeft daar misschien enig zicht op.

chronologie in Openbaring
Klik op het plaatje om te vergroten

November 13th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:16-17)

Kol.1:16-17 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

 

(vers 16) “alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij […]

October 31st, 2018|Kolosse brief|

kort en bondig: glans van lichamen

(NBG) 1 Kor.15:40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse

Heb je beperkingen door lichamelijke problemen? Kan je niet meer dat doen wat je wilt doen? zie op de belofte van God dat je een nieuw verheerlijkt lichaam krijgt! God weet waartoe zaken nu zijn. Hij zal het oude lichaam vernieuwen, en dat verheerlijkte lichaam zal blijvend en perfect zijn.

Uiteindelijk (!) zal God het lichaam van iedereen verheerlijken. Jazeker, […]

October 25th, 2018|kort en bondig|

Hart en mond (Rom.10:8)

Inleiding
In de Romeinenbrief komen we diverse tegenstellingen tegen:
genade  -tegenover-  wet ,  of
geloof    -tegenover-  werken,  of
belofte van God –tegenover-  de mens zelf opbouwen

Wat sterk naar voren komt in de hoofdstukken 9,10 en 11 van de Romeinenbrief is het ongeloof van Israël, maar ook het plan wat God heeft met Israël.
Voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegt dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volkeren (Deutr.28:64). Maar daar zou het niet […]

October 10th, 2018|Hart, mond|
facebooklikebutton.co