Joh.9:1-3 de blind geborene

blindgenezenNaar  de 29e studie uit de studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ van A.Piet (link naar studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ )
Onderwerpen die ter  sprake komen zijn: zonde/straf,  reïncarnatie? , Theo-dicee vraagstuk (waarom leed)? ,  het kwaad.

Joh:9:1-3 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. (2) En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? (3) Jezus […]

September 30th, 2017|kwaad, reïncarnatie, theodicee, zonde|

Over welke vloed spreekt Petrus in 2 Ptrus 3 ?

oceaanSoms kom je overdenkingen van Schriftplaatsen tegen die je iets anders vertellen  dan je altijd hebt gehoord of gedacht. Dit onderwerp zou er zo één kunnen zijn. Ik wil daarbij nadrukkelijk aangeven dat ik niets weet. En als ik al iets zou weten, dan heb ik het in genade ontvangen. Mijn oproep is: onderzoek zelf de Schriften of hetgeen ik naar voren breng zo is.

Bijbeltekst  1: 2 Petr.2:4-9
Want indien God
(1) […]

September 15th, 2017|drie aarde(s), Petrus|

Vrijheid

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft (Gal.5;1)

Wat een bijzondere tekst, Christus heeft ons dus bevrijd met als doel dat u en ik in vrijheid zouden leven en dat we die vrijheid mogen ervaren.

Als u het woord vrijheid (Gr.’eleutheria’-G1657) zou opzoeken . in bijvoorbeeld www.biblos.com ziet u dat het elf maal voorkomt in het N.T.  Biblos.com geeft aan dat het in […]

September 4th, 2017|vrij van zonde, vrij zijn|

Gezond verstand!

gezondverstandIn de Schrift komen we een aantal keren het woord ‘gezond verstand’ tegen. Vaak is het moeilijk te herkennen omdat de vertalingen andere woorden gebruiken. Men vertaald het Griekse ‘SoPhroneo’ bijvoorbeeld met bezadigd of met matig (zie Titus 2).

Het Griekse woord SoPhroneo komt van ‘Sozo’(strong G4982) wat wijst op : genezen, redden, gezondheid, en van ‘Phren’ (strong G5424) wat wijst op gezindheid, denken, verstand. Vandaar de vertaling  So=gezond, Phroneo= verstand.

 

 

Aantal […]

September 3rd, 2017|gezond verstand|

Stefanus: deel 2- betogen en voor de Raad

tentdrsmnkmstGrote lijn
Aan het einde van bvb Mattheus lezen we de opdracht om volken te maken tot discipelen van Christus. (Math.28:16-20). Maar voordat het zover was, zou eerst Israël tot discipel van de Messias gemaakt moeten worden (Math.10:5-8 en zie Hand.3:25 en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden), en o.a. dat proces lezen we in het Bijbelboek Handelingen.

-In handelingen 3 lezen we hoe Petrus en Johannes een verlamde in de […]

September 2nd, 2017|Stefanus|

Stefanus: deel 1- wie was hij ?

lauwerkrans-Stefanus was één van de zeven gekozen mannen die de taak kregen om te zorgen dat de (Grieks sprekende) weduwen ook voldoende voedsel kregen.(zie Hand.6:1-6)
-Stefanus zijn naam betekent erekrans, kroon, glorie.

(Hand.6:5) – Stefanus was vol van geloof en heilige geest
Dat wil zeggen, Stefanus was volledig gevuld met geloof en (heilige) geest. Hij was dus geen kleingelovige.
Stefanus was niet de enige die vol was van heilige geest.
-(Luc.4:1) Jezus nu, vol van […]

August 28th, 2017|Stefanus|
facebooklikebutton.co