Opeenvolgende gebeurtenissen Openbaring

In het laatste bijbelboek (Openbaring) wordt Jezus Christus onthuld. Hij die tot vandaag de dag verborgen is.
Het lastige van het boek Openbaring is om de opeenvolgende gebeurtenissen goed te plaatsen. Wat is de chronologie?
Het volgende plaatje geeft daar misschien enig zicht op.

chronologie in Openbaring
Klik op het plaatje om te vergroten

November 13th, 2018|Uncategorized|

Kolosse brief (Kol.1:16-17)

Kol.1:16-17 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

 

(vers 16) “alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij […]

October 31st, 2018|Kolosse brief|

kort en bondig: glans van lichamen

(NBG) 1 Kor.15:40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse

Heb je beperkingen door lichamelijke problemen? Kan je niet meer dat doen wat je wilt doen? zie op de belofte van God dat je een nieuw verheerlijkt lichaam krijgt! God weet waartoe zaken nu zijn. Hij zal het oude lichaam vernieuwen, en dat verheerlijkte lichaam zal blijvend en perfect zijn.

Uiteindelijk (!) zal God het lichaam van iedereen verheerlijken. Jazeker, […]

October 25th, 2018|kort en bondig|

Hart en mond (Rom.10:8)

Inleiding
In de Romeinenbrief komen we diverse tegenstellingen tegen:
genade  -tegenover-  wet ,  of
geloof    -tegenover-  werken,  of
belofte van God –tegenover-  de mens zelf opbouwen

Wat sterk naar voren komt in de hoofdstukken 9,10 en 11 van de Romeinenbrief is het ongeloof van Israël, maar ook het plan wat God heeft met Israël.
Voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegt dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volkeren (Deutr.28:64). Maar daar zou het niet […]

October 10th, 2018|Hart, mond|

Kolosse brief (Kol.1:14-15)

 

 

Kolosse 1: 11  Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse […]

October 8th, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol.1:12-13)

Kol.1:12-13 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde

 (vers 12) “…die u toebereid heeft…”
In het Nederlands kennen wij niet de taalvorm die hier in het Grieks staat. De aorist = een tijdvorm zonder tijd. Ongeacht wanneer.
Er staat dus letterlijk: niet de voltooid verleden tijd, het is toen gebeurt, […]

October 2nd, 2018|Kolosse brief|
facebooklikebutton.co