kort en bondig: glans van lichamen

(NBG) 1 Kor.15:40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse

Heb je beperkingen door lichamelijke problemen? Kan je niet meer dat doen wat je wilt doen? zie op de belofte van God dat je een nieuw verheerlijkt lichaam krijgt! God weet waartoe zaken nu zijn. Hij zal het oude lichaam vernieuwen, en dat verheerlijkte lichaam zal blijvend en perfect zijn.

Uiteindelijk (!) zal God het lichaam van iedereen verheerlijken. Jazeker, […]

October 25th, 2018|kort en bondig|

Hart en mond (Rom.10:8)

Inleiding
In de Romeinenbrief komen we diverse tegenstellingen tegen:
genade  -tegenover-  wet ,  of
geloof    -tegenover-  werken,  of
belofte van God –tegenover-  de mens zelf opbouwen

Wat sterk naar voren komt in de hoofdstukken 9,10 en 11 van de Romeinenbrief is het ongeloof van Israël, maar ook het plan wat God heeft met Israël.
Voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegt dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volkeren (Deutr.28:64). Maar daar zou het niet […]

October 10th, 2018|Hart, mond|

Kolosse brief (Kol.1:14-15)

 

 

Kolosse 1: 11  Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse […]

October 8th, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol.1:12-13)

Kol.1:12-13 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde

 (vers 12) “…die u toebereid heeft…”
In het Nederlands kennen wij niet de taalvorm die hier in het Grieks staat. De aorist = een tijdvorm zonder tijd. Ongeacht wanneer.
Er staat dus letterlijk: niet de voltooid verleden tijd, het is toen gebeurt, […]

October 2nd, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol.1:10-11)

10…om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

(vers 10) “de Heer waardig wandelen.”
Dat is NIET: gedraag je zus en zo, moralistisch dus. Het gaat hier over dat we besef zouden hebben van Hem.
Wat betekent dan waardig wandelen? Dat je in je wandel de waarde van Hem weet te waarderen / weet in te schatten. Het […]

September 23rd, 2018|Kolosse brief, Uncategorized|

Totdat … een eye-opener!

‘Onopvallende’ woorden kunnen veelzeggend zijn. Ze vallen niet op en daardoor lezen we er vaak gedachteloos overheen, maar de betekenis en de rol van zo’n onopvallend woordje kan alles bepalend zijn. Het kan een enorm verschil maken.  Zo’n woordje is ‘totdat’.  Volgens het Van Dale woorden boek betekent het: tot het ogenblik waarop.
Laten we een vijftal bijbelteksten bekijken die u zullen verbazen! Misschien zult u zich verbijsterd afvragen: staat dat er werkelijk? Hoe heb ik er ooit overheen kunnen […]

September 15th, 2018|totdat|
facebooklikebutton.co