rechtsnijden

                      Studie serie: Rechtsnijden

 

 

(NBG 2 Tim.2:15) Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren (rechtsnijden) trekt bij het brengen van het woord der waarheid

Voor vele is het totaal onbekend dat voor het verstaan van Gods woord het ‘recht snijden’ bij het lezen van de bijbel een heel belangrijk onderdeel is.
Het thema wordt bijna nooit besproken en is zwaar onderbelicht, terwijl de gevolgen van het niet ‘recht snijden’ enorm zijn.
De woorden ‘recht snijden’ zijn gezonde bijbels woorden die ontleend zijn aan 2 Tim.2:15
Ik nodig u uit om de punten die in de komende artikelen besproken worden te toetsten aan God’s woord of deze dingen alzo zijn (Hand.17:11)
Het moeilijkste van de tekst Hand.17:11 is om met een ‘open mind’, dat wil zeggen, je houdt alle opties open, en je sluit niets uit, te controleren of de dingen zo zijn als ze ‘verteld’ worden

(Laatste deel 27 juni 2017 geplaatst)

HuwelijkSeksualiteit   

     Studie serie: Vragen van Korinthiërs over huwelijk, ongehuwd zijn, seksualiteit, scheiding enz.

 

(NBG 1 Kor.7:1) Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt …

Een woord voor woord studie over 1 Kor.7 :1-40

Gerelateerde studie(s)

 

 

 

Hebreeen

 

   studie serie :  Hebreeën brief

 

 

(NBG Hebr.8:1) De hoofdzaak van ons onderwerp is…

 

Er zullen  meer delen geplaatst worden (D.V.)