Laatste wijziging  19 dec 2014  >>> KLIK HIER VOOR www.geloofuithoren.nl <<<

 

Hoop voor iedereen (opstandingen in de bijbel)
Er is Hoop (=zekere verwachting) voor iedereen. Gods woord maakt namelijk duidelijk dat er diverse opstandingsmomenten zijn.
We lezen er al van in Job. Heeft u kinderen, vrienden of familie die niet het evangelie geloven of nog nooit het evangelie gehoord hebben?
Luister naar wat Gods woord ons verteld.
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE MP3 FILE EN DE POWERPOINT PRESENTATIE
>>>Hoop voor iedereen (opstandingen in de bijbel) <<<

 

Van vrees naar vreugde (Psalm 111:10)
Als vrees het begin is, wat is dan het einde? Luister naar wat Gods woord ons verteld.
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE MP3 FILE EN DE POWERPOINT PRESENTATIE
>>>Van vrees naar vreugde (vreze des Heren) <<<