Christenen zijn geobsedeerd door het onderwerp zonden.
Er wordt vaak over gesproken in samenkomsten.
Ze vermijden om te praten over dat God de redder der wereld is (Joh. 4:42, 1 Tim.4:10, Titus 2:11)
Ze vermijden om te praten over de ene soevereine GOD die alles in Zijn hand heeft (Joh.6:65, Rom.9:11)
Ze vermijden om te praten over de voleinding van de aeonen (tijdperken) (Hebr.9:26)
Ze hebben dat “grote ding zonden” voor hun ogen wat hun uitzicht wegneemt. Men vecht er dagelijks tegen. Zonden drukken als een zware last waar ze iets aan moeten doen.

In gunst komen bij God?
Het gevolg van het niet juist onderwezen krijgen of onwetend zijn m.b.t. ‘zonden’ is dat men daarom streeft in het vlees om naar de wet onbeschuldigbaar te worden, en dan niet omdat het juist is te doen, maar omdat men denkt dat het in gunst komen bij God afhangt van de worsteling die men dagelijks heeft met zonden.

Zie het zo, in beeldspraak verwoord:
Christenen proberen een berg te beklimmen, ze hebben touwen, bergschoenen, pikhouwelen enz. en streven ernaar om de top te bereiken waar wij, leden van het Lichaam van Christus, al staan.
Jazeker. God plaatste ons, Leden van LvC, op een plek waar christenen heel hun leven hun best voor doen om te komen. Ik spreek nu over rechtvaardiging.
Christenen, streven naar onbeschuldigbaar zijn naar de wet, maar God verklaard ons rechtvaardig. Dat is ons startpunt.

Vertrouwen hebben in het vlees?
In Fil.3:4-9 is het onderwerp “vertrouwen hebben in het vlees” , bijvoorbeeld: vertrouwen op Joodse rituelen, prestaties en positie . Alles wat Paulus winst was …vertrouwen in het vlees… heeft hij om Christus wil schade geacht.
Saul, de Farizeeër, voelde zich hoog verheven boven iedereen, er staat : naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, maar het (= beroemen op Joodse afkomst) was vuilnis.
Paulus, de apostel van de natiën, houdt het voor vuilnis. Waarom? Om Christus te mogen winnen. Het ging hem om dat je gerechtvaardigd wordt door geloof van Christus en NIET door eigen gerechtigheid te verdienen (wet)
Met andere woorden , Paulus gaf het “doorzoeken van de vuilnisbak” op.
Dat is het in eigen kracht streven om ‘niet meer …te drinken, te feesten , te liegen, op te scheppen, te stelen enz…’ (zelf werken om rechtvaardig te worden) op.

NIET Schuldig
God heeft iets geweldigs bekend gemaakt door Paulus. God kijkt naar ons en zegt : niet schuldig.
Rom 3:23-24 want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden OM NIET GERECHTVAARDIGD, uit genade door de verlossing IN Christus Jezus
Mensen begrijpen niet dat ik me totaal geen zorgen maak om zonden. Ik ben gerechtvaardigd, ik zoek niet in vuilnisemmers.

Christus(*1) kwam om de zonde(*2) der wereld weg te nemen. (Joh.1:29)
Vraag: is hij daarin geslaagd? Antw: volmondig JA!!

vuilnisemmer
Wat een truc van Satan om christenen zo af te leiden naar de vuilnisemmer dat ze niet beseffen dat Christus slaagde. Ik vraag me wel eens af wat mensen denken als ze naar het kruis (sterven EN opstanding) van Christus kijken. Vele kijken, draaien weg en vragen daarna, ja maar hoe zit het met de zonden?
Ze zien het kruis, maar het komt niet binnen en ze gaan weer werken om onbeschuldigbaar te worden naar de wet. Vele menen dat mensen nog steeds naar de hel gaan omdat ze zondigen.
Maar God heeft zijn geliefde Zoon die weg laten gaan om het probleem ‘zonden’ op te lossen.
1 Kor.15:3 …Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften

Vraag : wat staat er nog in de weg voor de verzoening van de wereld?
Hun antwoord is: ja maar, God is ook rechtvaardig, dus zal Hij de zonden oordelen
Antw: heb je het kruis (sterven EN opstanding) niet gezien? De losprijs(*3) is betaald.
Wat staat er dan nog in de weg van de verzoening van het al? Antw: NIETS!!
Satan kan niets anders doen dan afleiden, trucen verzinnen om miljoenen mensen voor te liegen door te zeggen dat ze zelf moeten werken om hun vlees rechtvaardig te doen zijn.

Slaaf
Wist u dat een slaaf van zonden iemand is die er tegen vecht, maar ook iemand die constant zonden zijn zin geeft en zo zijn vlees voed. Slaaf zijn wil zeggen, je zit er aan vast, je bent gebonden.
…even tussen door, christenen zeggen : je kan alleen vrij van zonden zijn als je stopt met zondigen.
Paulus zegt hier iets over in Rom 6:16-19. Zie o.a vers 18 We zijn vrijgemaakt van de zonden en slaaf van gerechtigheid. Een groot misverstand is dat je dan nu niet meer zou zondigen.
Hoe kan Paulus nu zeggen dat we geen slaven van de zonden zijn (vers 18) terwijl we tegelijkertijd in zwakheid nog zondigen?
Omdat God uitspreekt in Zijn woord dat we gerechtvaardigd zijn, DAAROM!

Gerechtvaardigd
Je bent vrij, niet gebonden, van het gevoel dat je tekort schiet
Je bent vrij, niet gebonden, en je hoeft je geen zorgen te maken over de zonden
Je bent vrij , niet gebonden, en je hoeft er niet tegen te vechten
Het heeft NIETS te maken met hoeveel of hoe weinig je nog zondigt.
En dat is een waarheid die bijna niemand kent. Nogmaals dat heet rechtvaardiging in genade! (Rom.3:23-24).
We staan op de top van de berg. We zijn door een eerste klas, super deluxe helikopter daar gratis naar toe gebracht. En die helikopter heet rechtvaardiging.
Laat je nooit door Satan van het kruis wegkijken.

Naar waarde wandelen
Dat wil niet zeggen dat je gewoon lekker door zou gaan met zondigen. Het is simpel, Als de waarde van het goede bericht, dat je gerechtvaardigd bent, doordringt, dan wandel je daarnaar.
Dat heet naar waarde wandelen. Zie Efez.4:1.
Als laatste, Paulus zegt in 2 Kor.5:16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.
Een nieuwe schepping. Snuift u ook de frisse schone lucht op de top van de berg op. Wat heerlijk, wat een vrijheid, wat een uitzicht!
Wat uw of mijn zonden ook zijn, we zijn gerechtvaardigd!

(*1 er staat Lam van God, dat is dezelfde persoon maar in een ander karakter
(*2 er staat zonde, enkelvoud. Maar de zonde, het ongeloof (zie Joh.16:8-9), is de basis van elke zonden)
(*3 losprijs is betaald wil zeggen dat we zijn vrijgekocht. (1 Tim.2:5) Want er is één God en ook één middelaar (…) de mens Christus Jezus die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen!)

This post has already been read 325 times!