Dat is een schokkende uitspraak voor heel veel gelovigen. Maar het “probleem” voor mensen die met deze uitspraak moeite hebben is dat het gewoon in de Schrift staat.
zie Ps. 105:25 Hij veranderde hun harten, zodat zij (de Egyptenaren) zijn volk haatten.
Hier leest u dus dat God de oorzaak is dat de Egyptenaren de Israëlieten haten. God ‘draaide’ hun harts-gesteldheid om, zodat de Egyptenaren zijn volk haten.
Wat? Laat God mensen andere mensen haten? Ja.
De conclusie hieruit is: dat God veroorzaakt (of de oorzaak is) dat mensen zondigen.

Bijna geen gelovige zal bovenstaande uitspraak durven doen om de simpele reden dat ze deze totaal niet kunnen plaatsen of begrijpen.

Een voorbeeld is de hof van Eden. God wist niet alleen dat Adam zou zondigen, maar God construeerde de hof op die wijze zodat Adam en Eva zouden zondigen omdat het Gods verborgen bedoeling was dat de zonde in de wereld zou komen. (Gen.3:3 …de vrucht van de boom die in het MIDDEN in de hof staat….zult gij niet eten)
Bijna elke gelovige zal nu met het argument komen dat je door die uitspraak God tot een zondaar maakt. Men denkt en neemt aan dat als God veroorzaakt dat mensen zondigen, en dat doet Hij, dat God dan zondigt.

Laat ik heel duidelijk zijn : God zondigt NOOIT! NEVER!
Zondigen betekent het doel missen. Dit lezen we in Richt. 20 :16 … en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar, zonder te missen (letterlijk zonder te zondigen , zie in Hebreeuwse Concordantie het Hebreeuwse woord Chata, strong H2398)
Dit principe (zondigen / missen) zien we ook in Rom.3:23 ..allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods
Stel dat je met een basketbal op de basket richt en je mist het netje, dan mis je de basket en zondig je. Je hebt dan namelijk niet het doel geraakt.
God is perfect in alles wat Hij doet. Dus God zondigt NIET.

Het probleem wat vele nu hebben is: alles is uit God (Rom.11:36), zie ook Joh.1:3 alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is .
Vraag: is zonde geworden? Ja. Daarom is het van God.
Maakt dat God tot een zondaar ? NEEN. Hoezo dan?
Omdat GOD nooit het doel mist, ook niet met zonde in de wereld brengen. Dat dient namelijk een doel. Kijk, dat is wat bijna niemand ziet! Zonde was bedoeld om in de wereld binnen te komen!
Zonde dient een doel! Het was Zijn verborgen wil, het stond in het draaiboek.

Wat ‘christenen’ denken is dat ze God en zijn woord mooier moeten maken of afzwakken, ze lezen bijvoorbeeld Jes. 45:7 Ik ben de HERE…die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep of Deutr.32:39 Ik ben het…Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, of Jes.54 :16 staat …maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen
en zeggen….ja maar wat er staat wordt anders bedoeld, zo kan je dat niet lezen.
Zouden we dit afswakken of mooier maken? Nou nee dus! God doet dat!

God mist NOOIT en zondigt NOOIT. Christenen zeggen, het was niet de bedoeling dat de zonde de wereld binnen kwam, het was God’s intentie dat de hof van Eden eeuwig zo zou blijven.
Wat ze niet begrijpen is dit: je zegt dan dat de zonde via een achterdeurtje, via Satan, binnen kwam en God totaal verraste, en dat Hij een plan B moest bedenken wat hij niet eerder had bedacht om alles weer in orde te maken.
OEI, daarmee maken “christenen” die deze gedachte hebben, God tot een zondaar, want hij moest overschakelen op een ander plan, op plan B. God mistte het doel, namelijk plan A, een eeuwig durende hof van Eden waar alles ‘perfect’ was.
Dus door te proberen om God “te beschermen of mooier te maken” maakt de christenheid in dit scenario God tot een zondaar! Dat is de ijzeren consequentie van hun redenering.
God moet nu dus constant achter al die problemen aan lopen en proberen het te herstellen.

Maar dit is de waarheid : God’s intentie was dat mensen het doel zouden missen, Hij wilde dat de mens zou zondigen. Dit is het enige goede bericht waarbij God op Zijn soevereine troon blijft. Elk ander bericht maakt Hem klein en een “persoon die achter problemen aan moet lopen en proberen het te herstellen”
Sommige zeggen, nou God liet de zonde toe. Maar als je iets toelaat, geef je daarmee aan dat het uit een andere bron, buiten God om, komt. Neen, de Schrift zegt Hij veranderde hun harten, zodat zij (de Egyptenaren) zijn volk haatten (Ps.105:25)
Waarom zou God willen dat mensen haten? Zie bijvoorbeeld Rom.9:22-23 …toorn tonen en zijn kracht bekend maken…juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming …. Aha, God gebruikt contrasten. Via oppositie toont Hij zijn glorie. Je hebt een donkere achtergrond nodig om een diamant te laten stralen. Zo simpel is het. God had een opstandige Farao nodig om zijn kracht te tonen, dus maakte Hij farao opstandig.
Terug naar de hof van Eden, heeft u dit wel eens bedacht: zonder zonde is er ook geen redder! En nu komen we tot de kern.
Jezus Christus is trouwens niet een antwoord op het probleem, neen, het antwoord was al bedacht voordat ‘het probleem’ zich aan diende.
Het lam was al geslacht voor de nederwerping van de wereld (Openb.13:8).

Wat was dan het doel van zonde wat de wereld binnen kwam?
Het ‘probleem zonde’ was nodig om Jezus Christus, het antwoord te onthullen!
Het gaat in heel de Schrift om God en Zijn zoon. Het gaat erom wat de ene GOD deed, doet en doen zal, namelijk LEVEN geven aan ieder.
God wordt gekend door Zijn zoon Jezus Christus.
Zijn zoon, De redder der wereld, moest onthult worden!
Dat is ten diepste de reden waarom de zonde de wereld in kwam.

This post has already been read 338 times!