Kunt u ook zo genieten van een zuivere, prachtige, volle stem. Van iemand die zo mooi kan zingen dat je alleen maar wil luisteren en gewoon genieten. Als je iemand met zo’n mooi stem hebt gehoord probeer je soms in alle stilte van de badkamer of jouw stem ook zo goed is, om er achter te komen dat het toch “net” niet zo goed klinkt. Tenminste, zo vergaat het mij.

Tegenwoordig zijn we gezegend met YouTube. We kunnen op elk moment van de dag onze favoriete zanger of zangeres beluisteren. Zo kijk en luister ik graag naar programma’s zoals “beste zangers” of “Ladies of Soul”, waarbij Glennis Grace mijn absolute favoriet is. Wat een geweldige, zuivere, volle, mooi stem heeft zij! Kippenvel.

In de bijbel lezen we ook dat er gezongen werd. De Heer zong met zijn twaalf discipelen na de maaltijd. (NBG – Math.26:30 en na de lofzang (hymne) gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg). Vraagt u zich ook wel eens af, wat ze gezongen zouden hebben? Misschien wel*, ‘God en God alleen’ of ‘tienduizend redenen’ en zouden ze mooie stemmen hebben gehad?
(*Het waren Joodse mannen, dus ze zongen een Hebreeuwse Hymne tot eer van God de Vader)

Of Paulus net zo’n mooie stem had als Glennis Grace weet ik niet (daarover straks meer), In Hand.16:25 lezen we wel dat toen hij en Silas middernacht zongen, waarbij hun voeten zorgvuldig in het blok ingesloten waren, dat de (andere) gevangen naar hen luisterden. Of ze het wat vonden staat er niet bij. Of Paulus en Silas in het tv programma de “beste zangers” in onze tijd zouden mogen optreden zullen we nooit weten, maar toch krijg ik bij het lezen van Hand.16: 25 KIPPENVEL. Jazeker met hoofdletters, en weet u waarom?
Omdat de simpele woorden ‘ze zongen Gods lof’ zoveel zegt over de kennis die ze hadden, over de overtuiging waarmee ze zongen, over de innerlijke vreugde die explodeerde tot een loflied en ze daarbij totaal niet op de omstandigheden keken. KIPPENVEL.

Voor zingen heb je adem nodig. En weet u dat ieder mens leeft omdat we de levensadem van God hebben ontvangen (Gen.2:7). We staan er niet bij stil maar een mens ademt wel 8.000 tot 29.000 keer per dag. Dat is levensadem die God dus elke dag aan u en mij geeft. Voel je je alleen? Je ademt minimaal 8.000 keer per dag, dat is het minimale aantal dat God jouw bewust adem geeft. Je bent niet alleen, de grote Schepper geeft, geeft en geeft, minimaal 8.000 keer per dag, en wij staan er niet bij stil en vinden het heel gewoon. KIPPENVEL.

In de grondtekst staat voor GOD het Griekse woord ‘Theos’ . Theos wil zeggen dat er één is die alles plaatst en een plek geeft. Theos betekent plaatser. Paulus zingt tot GOD, tot Theos, tot de plaatser terwijl hij en Silas vast in het blok zit. Wat een voorbeeld voor ons. Gewoon zingen tot degene die
jouw die plek geeft, die jij nu hebt, met de situatie waar jij nu in zit. Als je er goed over nadenkt dan begrijp je ook direct dat dat niet iets is uit onszelf. (Fil.4:7 de vrede van God , die superieur is boven elk denken, zal als in een vesting, de harten en gedachten van jullie bewaren, in Christus Jezus)

Ze ZONGEN God’s LOF. In de grondtekst staat het woord ‘hymne’. Een hymne is volgens Wikipedia
Een verheven lofzang op een bepaald onderwerp (zoals een land of God of godheid).
Lof of loven betekent prijzen of roemen of eren. Het gaat erom dat Paulus en Silas met de adem die God geeft, met de vrede die alleen de ene God kan geven, met hun mond (spr.10:11,31) een eerbetoon gaven aan de plaatser. Waarschijnlijk hadden ze pijn, zaten ze niet lekker, maar dat deerde hen totaal niet omdat ze wisten dat ze in God’s machtige hand waren.

Ik denk zelf dat Paulus en Silas met volle, mooie, krachtige stemmen zongen, met heel hun hart in volle overtuiging en vreugde, en dat niet alleen, de tekst van hun lied was perfect en God welgevallig. Hoe ik dat weet?
De ene God had het namelijk zo gepland. (Efez.2:10 want wij (dat is incl. u, lezer) zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus met het oog op goede werken die de God van tevoren gereed maakt , opdat wij erin zouden wandelen.)

Wij mogen in genade een kanaal zijn. Jij bent Zijn kanaal. Daarom zet lekker het “YouTube” kanaal aan en ZING….tot Zijn eer.

This post has already been read 288 times!