Inleiding
-Je zou Romeinenbrief in twee delen kunnen samenvatten. Rom. hoofdstuk 1 tm 11 als ‘onderwijs of leer’ en Rom. hoofdstuk 12 en verder als ‘toepassing van de leer’. Het ene staat in verband met het ander.

Lichaam stelle tot…
In Rom.12 roept Paulus ons op om, als je nu weet hebt van de geweldige zaken die hij onderwezen heeft, dat je dan je lichaam stelt tot een levend , heilig en Gode welgevallig offer.

Hoe doe je dat?
Want er kan zoveel zijn wat ons afleidt: misschien zijn er problemen in ‘de familie’, misschien dat uw gezondheid te wensen overlaat, misschien dat financiële zaken uw gedachte beheersen, misschien vinden collega’s, buren etc. u een ‘vreemde vogel’ en staat u ‘alleen’ in uw geloof, misschien …

Het is echter simpel, als het in je hart gegeven wordt, spreek ‘s ochtend uit tot de ene God: U (!) bent bij machte om veel meer te doen met mijn lichaam dan ik weet of besef. Ik kijk uit naar wat U (!) gaat brengen voor deze dag. Dank U (!) wel voor deze dag! Hiermee stel je God centraal en dat is God welgevallig!
Dat kan je alleen doen omdat het woord (het Paulinische onderwijs) van binnenuit ons denken vernieuwd.

Mijn wens naar u toe: Ga lekker nieuw denken dit jaar!

This post has already been read 368 times!