Hebr.10:24-25 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, niet verzuimende onze eigen bijeenkomst, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Aandachtspunten
Ik wil graag delen dat ik deze tekst zie als algemene waarheid, ook al is het aan de Hebreeërs geschreven…, maar toch vat ik de tekst waarschijnlijk anders op dan vele van u.
Maar eerst dit:  bij het onderzoeken van de tekst  kom je opmerkelijke dingen tegen. Twee wil ik er benoemen:.
-De NBG vertaling gebruikt het woord  ‘moeten’ ( NBG wij moeten onze eigen bijeenkomst …). Maar ‘moeten’staat nergens in de grondtekst. Er staat: niet verzuimende onze onderlinge bijeenkomst
-Als je niet ‘de onderlinge bijeenkomst ‘ bijwoont, hoe zou je elkaar dan kunnen aansporen of bemoedigen tot liefde en goede werken (= werken die HIJ door u heen doet)?
De nadruk ligt niet op het ‘niet mogen verzuimen’, maar op het ‘acht geven op elkaar en elkaar kunnen bemoedigen met het woord’.

Onderlinge bijeenkomst ‘plaats gebonden’ of ‘ekklesia gebonden’?
Een onderlinge bijeenkomst kan je opvatten als een bijeenkomst op één plek waar men gewoon is samen te komen. Bijvoorbeeld op zondagochtend waar ‘altijd’ in een (zelfde) gebouw de bijeenkomst  wordt georganiseerd. Daar is niets op tegen!  maar je zou het ook breder kunnen benaderen.  Als lid van het Lichaam van Christus, zie ik geen beperking in de geografische zin. Dus een beperking  in de zin dat een onderlinge bijeenkomst ‘altijd’ op één geografische plaats zou plaats vinden.

Voor mij is ‘de onderlinge bijeenkomst’ overal daar waar mensen samenkomen rondom het hoofd van het lichaam van Christus. Daar waar Christus centraal staat!  Dat kan op zondagochtend in  ‘Rotterdam’ zijn, dat kan op zondagochtend in ‘Zoetermeer’ zijn, dat kan een studiedag in Maarn zijn, dat kan op een conferentiedag in Garderen zijn, dat kan op zondag in Urk zijn, dat kan in iemands huis zijn waar bijbelstudie wordt gegeven . Het kan zelfs zijn dat ik op zondagochtend wordt gebeld door een zuster die vraagt of ik samen met haar een bijbelstudie wil luisteren. Wij, met zijn tweeën,  zijn dan de vertegenwoordigers van de ekklesia , en Hij het hoofd staat dan centraal.

Samengevat
Voor mij is een onderlinge bijeenkomst daar waar leden van het lichaam van Christus samenkomen rondom het hoofd. Plaats, tijdstip of dag zijn voor mij niet bepalend voor de ’onderlinge bijeenkomt’, voor mij is bepalend of Christus centraal staat in een onderlinge bijeenkomst. En hoe heerlijk is het om daar waar Christus centraal staat, samen te komen met leden van het lichaam van Christus en elkaar aan te moedigen tot liefde en over Zijn werken te praten die Hij in ons uitwerkt.

This post has already been read 424 times!