Kol.1:7-8  zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,
8 en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.

 

(vers 7) ‘Epafras’. Paulus is zelf niet in Kolosse geweest
Zie Kol.4:13 Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite heeft gegegevn voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hierapolis zijn

(vers 8) ‘kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest’.
Vraag: de liefde voor wat kenbaar gemaakt ?
Gezien de context: de liefde die gelovigen te Kolosse hadden voor Paulus. Ze hadden Paulus nooit fysiek gezien (in vlees), maar hadden oor gehad voor het PURE evangelie dat Paulus mocht herauten

This post has already been read 207 times!