1 Kol.1:6 …dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen

(vers 6) in gehele wereld…
Zie ook Rom.1:8 ‘omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.’
Het gaat er hier NIET om dat degene die het verteld de kracht is, dus de voorganger of de predikant, maar het woord staat centraal. Het woord is kracht.

Zie ook 1 Thes.1:8 “..maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden.”
Zodra Gods woord wordt verteld, wordt er over het woord gesproken. Dat kan positief of negatief zijn, maar zodra het woord PUUR klinkt, dan werkt het zaken uit.

(vers 6) …draagt het vrucht en wast het op.
Denk aan de gelijkenis van de zaaier. zie Math.13:18-23.
Zie ook Kol.1:23 ‘indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie.’
Blijf staan in de hoop van het evangelie. Voorbeeld: een boom staat op één plaats en groeit omhoog. Geworteld op één plaats, en wijkt daar niet van af.
Zie ook Kol.2:6-7 ‘Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.’

(vers 6) …de genade Gods. De prediking der waarheid = het evangelie = “de genade Gods.”
Tit.2:11 “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend (=redding) voor alle mensen, om ons op te voeden.”
De genade boodschap van Gods reddende genade hadden de Kollossers van Epafras gehoord. Genade voedt op (opvoedende genade). Wet voedt niet op.

(vers 6) …de genade Gods in waarheid hebt leren kennen.
“hebt leren kennen.” Hier staat het Griekse woord: Epi-gnosis! zie ook vers 9.
Gnosis is weten. Wat er bovenuit gaat is Epi-gnosis = realiseren, boven kennis, beseffen.
Je kunt iets weten, zonder de waarde te beseffen.
Het begint bij weten, pas daarna kan je het beseffen.
Bijvoorbeeld in opvoeding. Je geeft dingen mee zodat kinderen weten hoe het zit, maar alleen weten is niet genoeg, de waarde zal komen als ze gaan beseffen wat het betekent.
Het besef komt vaak door tegenslag, conflict, moeite, tegen gewerkt worden etc.
Ander voorbeeld: de waarde van gezondheid besef je vaak als je ziek bent.

This post has already been read 364 times!