Kol.1:2 aan de heilige en gelovige in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.

Heilig betekent apart gezet en dus afgezonderd tot.
Men denkt in het algemeen dat een gelovige iemand is die naar de kerk gaat. Maar de vraag is altijd: WIE geloof je en WAT geloof je?
Geloof veronderstelt dat je je vertrouwen stelt in wat iemand vertelt. De Kolossers geloofden Christus, de gezalfde die was opgewekt uit de doden. Zie daar een gelovige.
(Algemene tip: Kijk ALTIJD in de Schrift na of wat de spreker verteld of wat de schrijver opschrijft klopt)

‘..te Kolosse’. Paulus is niet in Kolosse geweest (Kol.2:1). De plaats bestaat niet meer, maar Kolosse lag in het zuidwesten van Turkije.
Het lag vlak bij Laodicea(= Diospolis= stad van Zeus) en Hierapolis(= heilige stad).
In Openb.3:14-22 lezen we over de rijkdom van Laodicea.
In Kol. 4:2 lezen we: “samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is.”  Onesimus kennen we ook uit de brief aan Filemon. Onesimus was de slaaf en Filemon was de Heer. De brief Filemon is in dezelfde tijd geschreven en zou je ook de 2e brief aan Kolossenzen kunnen noemen. In die tijd was het gewoon dat een gemeente (ekklesia) in een huisgezin samenkwamen. zie Filemon 1:2 “…onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize.”
Daarbij is opmerkelijk dat een ekklesia ontstaat rondom een ‘huisgezin’. Dus niet via een instituut of grote organisatie.

‘..genade en vrede zij u van God, onze Vader’. Beginnend met genade en van daaruit vrede.
De volgorde is van belang. Vrede is gebaseerd op genade!
Genade is de Griekse groet, en vrede (sjalom) is de Hebreeuwse groet.
Feitelijk is dat Paulinisch. De Jood die dacht een voorrangspositie te hebben is hij ‘kwijt’, doordat genade nu vooraan staat. God de Vader. zie 1 Kor.8:6 “voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie (bron) alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here(= Gr.kurios= eigenaar), Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.”

This post has already been read 283 times!