Toledot
In Genesis komt diverse malen het Hebreeuwse woord ‘toledot’* voor dat men vertaald met:
geboorten (Gen.2:4), geslachtsregister (Gen.5:1), nakomelingen (Gen.10:1) of geschiedenis (Gen.6:9). Voor de lezer is dit verwarrend.
Had men het Hebreeuwse woord ‘toledot’ consequent vertaald met geschiedenis, dan gaat het licht schijnen op ‘de boeken’ van de wording.

U krijgt dan dit:
-Gen.2:4 dit is de geschiedenis (toledot) van hemel en aarde
-Gen.5:1 dit is het boek van Adams geschiedenis (toledot)  -In de NBG wordt het grondwoord voor boek niet eens weergegeven. In de SV wel-
-Gen.6:9 dit is de geschiedenis (toledot) van Noach
-Gen.10:1 dit zijn de geschiednis(sen) van Noachs zonen

-Gen.11:10,27 deze zijn de geschiedenissen (toledot) van Sem, deze zijn de geschiedenissen(toledot) van Terah
-Gen,25:12 dit zijn de geschiedenissen (toledot) van Ismael
-Gen.36:1,9 dit zijn de geschiedenissen (toledot) van Ezau
-Gen.37:2 dit zijn Jacobs geschiedenissen (toledot)
(zie ook bijvoorbeeld Ruth.4:18 of Math.1:1)

De dagen van Genesis
Genesis 1 stelt de lezer zonder kennis van het Hebreeuwse woord ‘toledot’ voor een probleem.
Vanaf de vierde dag worden er lichten in het uitspansel(=hemel) geplaatst, zodat deze zijn tot gezette tijden en tot dagen en jaren (zie vers 14),
maar er wordt in vers 5, 8, 13 al gesproken over: toen was het avond geweest en het was morgen geweest de eerste, tweede, derde dag
Ieder weldenkend mens stelt de vraag , hoe kan dat? Pas in de vierde dag werden de lichten geschapen?
Als je het woord ‘toledot’ neemt als geschiedenis, dan zie je dat God aan het woord is.Dat God iets verteld aan Adam (in Hoofdstuk 1 tm 2:4).
God verteld Adam wat HIJ gedaan heeft. Hij was immers degene die het AL geschapen heeft. God verteld Zijn verhaal per dag.
Nu verdwijnt het probleem, God verteld een stukje van wat HIJ geschapen heeft aan Adam en deze gaat ’s avonds slapen, de volgende dag verteld God weer iets van de machtige scheppings werken van ZIJN hand aan Adam en deze gaat ’s avonds slapen enzovoort.

Genesis is letterlijk een ooggetuigenverslag van wat er in die tijd door die personen is opgetekend.
Gen.1 is het God die verteld, van Gen.2:4 tm Gen.5:1 is het Adam die iets verteld en optekent, enz.
*strong H8435 toledoth

This post has already been read 308 times!