Ik val vandaag met de deur in huis.
Soms vergeten we ‘heel even’ onze positie die we hebben in de opgestane, verheerlijkte Heer, die gezeten is aan de rechter van God, en hoe God ons ziet (namelijk gerechtvaardigd en onbeschuldigbaar). We vergeten dan ‘heel even’ deze gigantische genadegift die we om niet gekregen hebben en kijken naar ons aardse bestaan en naar onze tekortkomingen en onze zorgen.
Misschien wordt in de dienst waar u komt heel weinig over de problemen gesproken die u misschien (elke dag) in uw aardse wandel tegenkomt. U zou wel eens iets willen horen over … verslavingen (gebonden zijn aan iets), over depressiviteit en waarom er zo weinig rede is om te lachen en blij te zijn….enz. Herkent u dit? Is het spreken over problemen de oplossing? Mag ik dan een gedachte delen?

We beginnen bij het openen van de Schrift met de tekst Hand.14:8-10

 

8 En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. 9 Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, en Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden 10 en hij zeide met luider stem : ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer

Deze man had van zijn geboorte af NOOIT kunnen lopen. Sta daar bij stil, en wat dat betekent. Hij moest zijn vrienden / familie vragen om hem ergens te brengen, hij kon niet even naar de markt om wat te kopen. Hij was compleet afhankelijk van de goedheid van anderen.

-Wat deed deze kreupele man? Hij LUISTERDE.
Ok zegt u, is dat zo belangrijk? Jazeker! Het begint namelijk altijd met luisteren, met horen!
Heb je een ‘probleem’, ga zitten en luister nar het woord. En dan niet een keertje, neen wanneer Paulus sprak dan luisterde deze kreupele man …dat luisteren ging door, keer op keer…hoorde hij.

-Waarnaar luisterde deze kreupele man die niet kon lopen? Naar Paulus.

-Wat vertelde Paulus dan? Wat hoorde de kreupele man Paulus vertellen?
In de verzen hiervoor staat het, (vers 7) en verkondigden daar een tijdlang het EVANGELIE.
OK. De man die niet kon lopen hoorde (keer op keer) naar Paulus, en Paulus vertelde evangelie.

-Maar wat is evangelie? Ook dat hoeven we niet te verzinnen, het staat in vers 3 zij (Paulus en Barnabas) verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het WOORD zijner GENADE en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.
Aha. Die kreupele man hoorde Evangelie = het woord van genade. OK
Is het u trouwens opgevallen dat Paulus niet zegt….bekeer je , of je moet de wet houden om gerechtvaardigd te worden.
-Wat? hoe weet je dat? Dat weten we door weer een stukje terug te gaan, naar Hand.13:38 zo zij u dan bekend mannen broeders dat door Hem u vergeving van zonden*1 verkondigt wordt ook van ALLES waarvan gij NIET gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die GELOOFT gerechtvaardigd door Hem!
Aha. Evangelie = woord van genade = gerechtvaardigd worden in Hem buiten de wet (eigen werken) om waarbij geloof voldoende is. WAUW

Nu we dat scherp hebben, gaan we terug naar het begin .
U heeft vragen en misschien problemen. U bent misschien geestelijk kreupel. Uw huwelijk loopt niet goed, uw financiën zijn niet wat u zou willen, u kinderen gaan een andere weg, er is ziekte of een verslaving. Sprak men maar eens over deze problemen en wat ik eraan kan doen.
Maar weet u dat er is licht is voor onze dagelijkse aardse wandel. Gods woord. En weet u wat het mooie is , ook al worden niet die specifieke problemen, die u misschien ervaart, in een bijbelstudie of een zondagochtend predicatie besproken. Gods woord verlicht.

-O ja, waar staat dat? Psalm 36:10 Want bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij licht.
Nogmaals: in UW licht zien wij licht.
Als u in een donkere kamer het licht aandoet ziet u alles in die kamer. U zocht misschien alleen uw wandelschoenen, maar u ziet nu ook ineens de kaart die u kwijt was zodat u die mooie route kunt wandelen. In Zijn licht zien wij licht!
Met andere woorden , zodra we evangelie horen, zodra we mogen horen dat het genade is dat rechtvaardigd, dat we in genade mogen wandelen, niet in eigen werken, maar in ZIJN kracht dan verlicht het ons. Wat het probleem ook is.
We zouden als mens de focus leggen op Wie HIJ is en op wat HIJ doet, namelijk ons verlichten, en dan komen automatisch onze ‘aardse problemen’ op een tweede plaats. Ik zeg niet dat u ze weg zou redeneren, maar ik zeg u, zie op Hem, open de Schrift, hoor het evangelie van genade en u gaat licht zien! U krijgt verlichte ogen (van binnenuit) zodat gij weet ..zie Efez.1:18-19 …GEWELDIGE WOORDEN!!

Hoezo open de Schriften, ik kan toch ook een ‘Emiel Ratelband boek kopen’? Zie Psalm 119:130 het openen van UW woorden verspreidt licht!
Daarom wordt er misschien weinig over uw problemen gesproken, het genade woord van God verlicht namelijk altijd! Daar denken we altijd te klein over.
Het onderwerp maakt niet uit. Licht verdrijft duisternis van welke ‘soort’ dan ook.
Hoor het genade woord (=evangelie) en open de Schriften en u ziet licht!
In ZIJN licht zien we licht

(*1 vergeving van zonden is een veel te magere vertaling, Het Griekse woord ‘aphesis’ betekent vrijkoping of in vrijheid gesteld worden. Dat is veel meer dan vergeven)

This post has already been read 537 times!