Afgelopen zondag was ik in een dienst waar het bijbelgedeelte Jeremia 1 vers 1 tm 12 werd toegelicht . Een buitengewoon boeiende toespraak!(*1) Ik werd bijzonder getroffen door het vers 12 waar staat: dat God waakt over Zijn woord.
Een tweetal gecombineerde historische feiten , die ik ‘toevallig’ tegenkwam , wil ik graag als voorbeeld met u delen waaruit ontegenzeggelijk blijkt dat God waakt over Zijn woord.

Waken / bewaken
Het Hebreeuwse woord shaqad (H8245) wat in vers 12 voorkomt, betekent waken, bewaken. Er is bovendien een woordverband met strong H8246 shaqad, wat amandel betekent. Precies zoals de tekst in Jeremia 1 vers 11 aangeeft . De Heer laat Jeremia een amandeltak zien (*2). De geestelijke overeenkomst tussen de amandel en Gods woord is het waken / bewaken.

Petra
De week voorafgaand aan de overdenking van Jeremia 1 keek ik naar het programma ‘Blow up History’ op discovery channel. Het ging in die aflevering over de woestijnstad Petra in Jordanië.
Petra was in vroegere tijden een zeer welvarende stad geworden door de ligging. Het was namelijk een knooppunt van een populaire handelsroute. In het jaar ‘105’ werd de stad ingenomen door de Romeinen. Later is de stad in verval geraakt doordat de handelsroute naar het zuiden / kustlijn verplaats werd … EN… omdat er een zeer grote aardbeving heeft plaats gevonden in het jaar 363 waarna de stad niet meer is opgebouwd en verder in verval raakte (*3).

-De centrale gedachte van dit kleine blogje is nog steeds dat God waakt over zijn woord.-

Derde tempel?
Juist rond het jaar 355 (na Christus) kwam er in Galilea de Romeinse ‘koning’ Julian aan de macht. Het bijzondere is dat deze Romeinse ‘koning’ de opdracht gaf om de Joodse tempel te herbouwen.
Dat zou dus de derde tempel worden!
- de eerste tempel werd gebouwd door Salomo (1 Kon.6) en verwoest door de Babyloniërs (2 Kron.36)
-de tweede tempel werd gebouwd in de tijd van Ezra (zie Ezra 6 en 7) en verwoest door de Romeinen in het jaar 70 na Christus . (De Hebreeënbrief spreekt hier van )

De derde tempel speelt een belangrijke rol voor de Joden m.b.t. de ‘leer van de laatste dingen (=eschatologie)’ . Hoewel er straks (in de nabije toekomst) sprake zal zijn van een offerdienst en de mens meent een derde tempel te moeten bouwen, is de opgestane Heer in geestelijke zin de derde tempel (openb.21:22).

God waakt over zijn woord = garantie!
God waakt over Zijn Woord, alles gaat volgens Zijn plan van tijdperken (*4). Als een mens , een Romeinse ‘koning’ Julian, meent in het jaar 363, een derde tempel te moeten bouwen zou Gods woord bijvoorbeeld met betrekking tot de ‘opstanding’ van het volk Israël op de derde dag (*5) zoals +/- 750 jaar voor de geboorte van Christus beschreven in Hosea 6: 2 niet meer waar zijn. Het zou een vooruitgrijpen zijn in de tijden die God heeft bepaalt en voorzegt  m.b.t. de tempel en Jeruzalem.  In het jaar 363 (na Christus) grijpt God in en laat de aarde beven zodat de herbouw van de derde tempel onmogelijk wordt.
Vanuit de onderzoeken in Petra en de geschiedenis van een Romeinse keizer weten we dat er een aantal zeer grote aardbevingen in dat specifieke gebied zijn geweest. Bijzonder toch hoe God ALTIJD spreekt en doet.
Zijn spreken (= Zijn Woord) is waar en vast. Niets of niemand kan daar verandering in brengen of van laten afwijken. Hij waakt!
God werkt in liefde naar een doel toe (1 Kor.15:22-28 !)
Weet u wat zo mooi is, God waakt over dat wat HIJ gesproken heeft, en dat IS de garantie voor een goede afloop.

Sta op Zijn woord en dank Hem dat HIJ bij machte is om alles in het grote gebeuren en uw persoonlijke leven zo uit te werken als Hij gesproken heeft.

———————————————————

*1  zie http://goedbericht.nl/lezingen/gekend-van-voor-de-moederschoot/
*2  de amandel is de eerste boom die in het zeer vroege voorjaar ‘ontwaakt’ of bloeit in de streek van Israël

*3 https://en.wikipedia.org/wiki/Galilee_earthquake_of_363
*4  de uitdrukking ‘plan van tijdperken (Gr.aeonen)’ komt u niet tegen in de Nederlandse vertalingen . Het gaat in Efez.3:11 niet over een ‘eeuwige voornemen’,  dat is incorrect en verduisterd de waarheid. Het gaat om de vijf tijdperken die God als perioden heeft benoemd (zie http://goedbericht.nl/NT/Efeze/3-plan_der_aeonen.html

*5  Petrus geeft aan dat één dag bij de heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag (2 Petr.3:8).

This post has already been read 449 times!