.

Schrappen van woorden
Deze week zag ik in het televisieprogramma ‘de wereld draait door’ een item waarbij gasten een woord mochten voordragen wat uit het ‘Van Dale’ woordenboek volgens hen geschrapt mocht worden. Iedere gastspreker  gaf  een woord met de rede waarom volgens hem/haar dat specifieke woord uit het woordenboek mocht verdwijnen.

Vandaag zou ik graag een woord willen voordragen dat wat mij betreft uit het leven van een gelovige geschrapt zou mogen worden. Het woord dat ik zou willen voordragen is: zelfvertrouwen. Het gaat mij dan specifiek om het vertrouwen wat een gelovige(!)  in zichzelf heeft. En ik heb gelijk een nieuw Nederlands woord bedacht.

Waarom schrappen ‘zelfvertrouwen’?
Om dit toe te lichten wil ik u meenemen naar twee bijbelse geschiedenissen.

Voorbeeld 1 – WIJ zullen alles DOEN wat de Heer gesproken heeft
In het Bijbelboek Exodus lezen we in hoofdstuk 12 tm hoofdstuk 18  hoe God het volk uit Egypte leidt, door de (schelf)zee redt, het water zoet maakt, manna gaf, vlees gaf door kwakkels te sturen, wederom water gaf, dit maal uit de rots etc. En dan gebeurt er iets waar we acht op zouden slaan.
Exod.19:5 Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren ….etc  (…)
Exod.19:8 En het GEHELE volk antwoordde eenparig: alles wat de Here gesproken heeft , zullen WIJ doen.

Vers acht is cruciaal. Vroeger dacht ik altijd : wat waren dat heilige mannen, wauw…wat een mooie belofte…maar nu mag ik in genade zien dat hier in dit vers het volk vol zelfvertrouwen ‘hun eigen kunnen’ op de eerste plaats stelde. De kern van deze uitspraak is, dat je aangeeft dat je het in eigen kracht wel kan volbrengen. Je vertrouwt niet meer op beloften van de ene GOD (=geloof), maar op eigen kracht, en gaat zelf aan de slag.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat tot op dat moment (berg Sinai) er genade heerste. Als het volk mopperde over eten, drinken etc. gaf God alles. Hij droeg ze als op arendsvleugelen (vers 4). Niemand is omgekomen. Je leest het nergens.
Maar dat principe veranderde ’180 graden’ op het moment dat het volk uitsprak: WIJ zullen het DOEN. In hoogmoed redeneerde ze uit eigen kracht, uit ZELFvertrouwen, uit vertrouwen in eigen kracht.

Wat is het eerste wat er gebeurt als het volk uit de genade valt? Als het volk niet meer leeft uit geloof,  maar het zelf zal doen?  Het volk werd geprikkeld in wet. Precies zoals Paulus verteld in Rom.7:5. Direct kwam de afgoderij. Het gouden kalf werd gemaakt.  Het ‘uit de genade vallen’ van het volk vond dus niet plaats bij het gouden kalf, toen het volk hun eigen belofte verbrak, maar op het moment dat zij uitspraken(!) het zelf te kunnen. Het uiteindelijke gevolg lezen we in hoofdstuk 32 . Er stierven drieduizend man (Exod.32).

Voorbeeld 2 – Petrus … IK nooit
U kent de geschiedenis waarschijnlijk goed, in Math.26 lezen we dit
(31) Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht (…)
(33) Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, IK NOOIT
De reactie van Jezus was: (34) …in deze nacht, eer de haan kraait , zult gij Mij driemaal verloochenen
(35) Petrus zeide tot Hem: zelfs al moest IK met u sterven, IK zal u voorzeker NIET verloochenen.

De grote vraag is : hoe kon Petrus die drie en een half jaar met de Heer had rondgereisd , tekenen en wonderen had gezien, zelf daaraan had deelgenomen, dan toch zo handelen? Want we lezen:
(vers 74) Toen begon hij (Petrus) zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet.
Ook hier ziet u het principe , op het moment dat Petrus vol zelfvertrouwen en hoogmoed op zijn eigen kracht vertrouwde, struikelde hij.
Het cruciale punt zit in zijn uitspraak : IK (in gedachte zien we hem rechtop gaan staan en zichzelf groot maken), IK, Petrus , zal de Heer NOOIT verlaten. Die uitspraak was pure hoogmoed en vertrouwen op zichzelf (zelfvertrouwen), want wat gebeurde er? (vers 75) en terstond kraaide een haan, en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had.

Heeft u wel eens een gelofte gedaan in het verkeer? Zo iets als, van nu af aan zal ik niet meer ‘agressief rijden en schelden’….en wat gebeurt er? Juist dan gebeurt het.  Proberen en of je best doen is zeggen er is hoop in MIJN vlees, ik kan het zelf wel, maar God zegt: er woont geen goed in het vlees. (Rom.7:18-19)  Het goede van jezelf verwachten is waarom we teleurstellingen tegenkomen.

Ik zou het woord ‘zelfvertrouwen’ willen vervangen door het nieuwe Nederlandse woord Christusvertrouwen of Godvertrouwen. Dat is namelijk waar het in deze genade tijd om gaat. Stel uw vertrouwen op de ene GOD en geloof in het geloof van Christus. Dat geeft bovendien heel veel rust, want u hoeft zelf niets meer te doen. Heerlijk dat Christusvertrouwen.

Ik wens u veel Christusvertrouwen toe

This post has already been read 665 times!