gezondverstandIn de Schrift komen we een aantal keren het woord ‘gezond verstand’ tegen. Vaak is het moeilijk te herkennen omdat de vertalingen andere woorden gebruiken. Men vertaald het Griekse ‘SoPhroneo’ bijvoorbeeld met bezadigd of met matig (zie Titus 2).

Het Griekse woord SoPhroneo komt van ‘Sozo’(strong G4982) wat wijst op : genezen, redden, gezondheid, en van ‘Phren’ (strong G5424) wat wijst op gezindheid, denken, verstand. Vandaar de vertaling  So=gezond, Phroneo= verstand.

 

 

Aantal bijbel teksten waar het woord ‘soprhren’ voor komt
-Marc.5:15 en zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand
-Rom.12:3 (…) koestert geen gedachten hoger dan u voegen (=overschat jezelf niet), maar gedachten tot ‘verstandig te zijn’, tot ‘gezond verstand’. Hier vertaald NBG bedachtzaamheid
-Hand.26:25 ik spreek geen wartaal, maar uitspraken van waarheid en gezond verstand.

-2 Tim.1:7 want God heeft ons NIET gegeven een geest van lafhartigheid, MAAR van (1) kracht, van (2) liefde en van (3) gezond verstand . De NBG vertaald hier van bezonnenheid
(1) heeft te maken met kracht, vermogen. En dus van veel mogelijkheden
(2) van liefde. Hier gebruikt de bijbel het woord ‘agape’. Dat is NIET symphatie hebben voor iets , maar ONVOORWAARDELIJKE Goddelijke liefde. Dus niet als jij iets goed voor GOD dan telt Hij de plusjes. NEEN , HIJ, de ene GOD houdt van jou wat je ook doet …waarom? Omdat HIJ je gemaakt heeft. Jij bent ZIJN schepping. Daar is HIJ trots op. Dat maakt HEM , de ene GOD gelukkig!!
(3) gezond vestand. Geloof heeft te maken met gezond verstand.
Verstandig NIEt hij die heel veel IQ heeft, neen verstandig is degene die het verstand wat hij gekregen heeft gebruikt!

-Titus 2:1-14
maar jij , komt uit voor hetgeen met de genade strookt
- oude mannen: (vers 2) (…) verstand tonend
- oude vrouwen: (vers 3) (…) opdat zij de jonge vrouwen (…) aan het gezonde verstand brengen
- jonge vrouwen: (vers 5) zodat zij(=de oude vrouwen) de jonge vrouwen opwekken (…) verstandig te zijn. DE NBG vertaald hier bezadigd.

- (vers 11-12) WANT de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor ALLE mensen, waarom? om ons op te voeden waartoe? zodat wij de wereldse begeerten verzakende, …en nu komt het…met gezond verstand, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Wat is gezond verstand?
We zouden de LEER van God, onze Heiland(=redder) in alles tot sieraad strekken (zie  Titus 2: 10)
De kern is dat het gaat om de LEER, om het onderwijs, en NIET om de praktijk! Dus het gaat er niet om of ik bijvoorbeeld wel heilig genoeg wandel , en het gaat er ook niet om of ik binvoorbeeld wel genoeg bid. God ziet u namelijk in Christus aan, onbeschuldigbaar.
Het gaat om de boodschap de de ene God werkelijk GOD is en ieder zal redden.
Zeg daar Amen op. Het zorgt ervoor dat je kan relativeren, GOD doet alles ten goede medewerken , JAwel op ZIJN tijd, en op ZIJN manier. Maar de uitkomst is gegarandeerd.

Het spreekt van gezond verstand als je onbezorgd leeft. God zorgt namelijk voor ons. Leef uit de gelukkige verwachting, namelijk er is hoop voor ieder schepsel.
Geef Hem de dank en de eer, dat is gezond verstand.

 

Naar een studie van GoedBericht: https://www.youtube.com/watch?v=_S_yt6e58jA

This post has already been read 569 times!