vergrootglasZeer terecht schreef AP deze week een blog m.b.t. het onderwerp ‘nieuwlichterij’ zie http://goedbericht.nl/nieuwlichterij-en-nieuwlichters/
Heeft u niet gestudeerd (theologie) ? Geen probleem, als God het in uw hart heeft gegeven dat u de Schrift lief mag hebben, dan zijn er een aantal goede tips voor het zelfstandig bestuderen van Gods woord.

Bron:
De ene GOD opent het hart zodat we kunnen zien (Hand. 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd

Als je het terug brengt naar de kern is het wel of niet kunnen zien en wel of niet mogen begrijpen en het wel of niet mogen beseffen(!) uit De ene GOD . Het is pure genade als het u gegeven wordt. Dank GOD daar hartelijk voor (uit uw hart)

Tips:
(1) we zouden God’s woord niet (oppervlakkig) lezen maar onderzoeken.
(Joh.5:39) Onderzoekt de Schrift, zei de Heer
(Hand.17:11) Hier lezen we dat de Bereeërs zich gunstig onderscheidden daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen (onderzochten)

(2) De Schrift legt zichzelf uit. Vergelijk bijbeltekst met bijbeltekst.
(2 Petrus 1:20) dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat.
(Mat.18:16) op de verklaring van twee of drie getuigen zal elk woord vaststaan.

(3) Elke bladzijde in de bijbel spreekt van onze Heer Jezus Christus en is van God geïnspireerd  en is nuttig om te onderrichten. ( 2 Tim.3:16-17)
-Een voorbeeld : wie van u had ooit gedacht dat in de geschiedenis van Hagar en Sara een typologische voorbeeld zat wat spreekt over slaven (wet) en vrije (beloften/geloof)? (zie Gal.4:21-31)En dat zo de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen is in Christus Jezus, opdat we de beloften van de geest ontvangen zouden door GELOOF (Gal.3:14 ). Hier ziet u het. Het spreekt van het nieuwe, van onze  Heer Jezus Christus.

(4) bekijk de Hebreeuwse en Griekse grondtekst via concordanties,  NIET de vertaling.
Een mooi voorbeeld is het woord moeten. In onze moderne vertalingen komt het duizenden keren voor. Onterecht! Buiten dat vele het totaal ontgaat dat ‘gij zult’  een belofte is, wordt met een ‘moeten’ een wet op gelecgd. Voorbeeld Zo lezen we in Efeze 4:22-24 (NBV) maar liefst vier keer ‘moeten’ terwijl dit niet één keer in het origineel is terug te vinden!

(5) Lees teksten in hun context. Lees minimaal de verzen, maar beter, de hoofdstukken eromheen.

This post has already been read 601 times!