vertrouwen(NBG – Hand.20:32) En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden
(Concordant Vertaling) … en nu, ik zet jullie voor bij de God, en bij het woord van de genade van Hem

Toen Paulus de heiligen van Efeze verliet zette hij ‘hen voor’ bij de God en het woord zijner genade. Te vaak zijn er die ‘het werk van God’ willen overnemen in het leven van broeders. Paulus was zo niet. Hij vertrouwde de heiligen toe aan God en aan het woord van genade,  waarvan hij (Paulus) wist dat God en Zijn woord in staat was ‘hen te bouwen tot een bouwwerk (zie ook 1 Kor.3:9)

Simpel gezegd, Paulus vertrouwde de heilige toe aan God. Hij wist dat zij Zijn bouwwerk zijn(!), Zijn prestatie. Hij vertrouwde erop dat het woord -en niet zomaar een woord- het genade evangelie(!), genoeg was. Hij  zocht niet om te heersen over het geloof van anderen(2 Kor.1:24).

Als je kennis mag ontvangen van genade en wie God is komt de volwassenheid waarbij je in een vertrouwens positie komt met de ene God. Het feit dat Hij bij machte is om te bouwen in genade geeft dat wij anderen in volledig vertrouwen kunnen overlaten onder de liefdevolle zorg van God.

Wlastdragenat we zien is dat sommige broeders de zware last van anderen op hun eigen schouders dragen, alsof zij verantwoordelijk zijn voor de richting en de uitkomst van een ander zijn leven, in de veronderstelling dat zij de ander zouden leiden als een gids in hun leven.

Het is een zware last als je zo’n vertrouwens persoon wilt zijn, die ‘het werk van God’ wil doen, zonder dat je er gekwalificeerd voor bent. Er is er maar één voor deze zware taak gekwalificeerd, en Hij heeft alles al onder controle, dus ’neem een stap terug’ en ontspan.

God is goed in Zijn werk.
Wij zouden niet voor het einde van het proces zaken beoordelen of willen bijsturen. Dat geldt voor ons naar anderen toe, maar ook voor anderen naar ons toe. Het geldt voor onze geliefden, vrienden, onze medeleden in de ekklesia, sterker nog, het geldt voor de hele schepping(!)

Voor God, die alles naar de raad van Zijn wil doet gaan, is ons leven echt geen uitdaging. Hij kent de omstandigheden en situaties,  …of de omstandigheden en situaties van onze geliefden. Niets vormt een belemmering voor hem, Hij is immers almachtig.

Wees gerust en leef relax (ontspannen) met hen die God in je leven laat ontmoeten. God is GOD. Hij bepaalt de zaken. Hij houdt net zo onvoorwaardelijk van hen als van jou. Hij vormt hen, net zoals Hij jou vormt, tot dat wat Hij voor ogen heeft, ondanks wat wij denken of menen te zien.

Probeer niet om ‘het werk van God te doen’ in een ander zijn leven. Je geeft God geen grotere eer dan Hem te vertrouwen in alles. Ieder is in Zijn hand.

(Naar  Clyde Pilkington : Entrusting others to God)

This post has already been read 754 times!