sterrebeeld aquariusHeeft u het gelezen?
In diverse nieuwsbladen stond rond 22 feb 2017 het bericht : ‘Doorbraak in jacht op planeten met buitenaards leven’. Astronomen stonden in ‘vuur en vlam’ na de vondst van zeven ‘aardachtige’ planeten bij de dwergster Trappist-1. De kans, schreef men, op een tweede aarde is flink toegenomen. Het artikel werd gepubliceerd in het wetenschapsblad Nature.
Ontdekkers spreken van een enorme doorbraak in de jacht op planeten met buitenaards leven. Als dwergster Trappist-1, in het sterrenbeeld Aquarius, wordt vergezeld door planeten met water op het oppervlak dan is de aarde verre van uniek, er zijn immers ontelbare dwergsterren als Trappist-1 in het heelal. De kans dat er ergens planeten als de aarde omheen draaien is dus groot zegt Ignas Snellen van de sterrenwacht Leiden.

Als u het artikel leest vallen twee punten op, men is blijkbaar erg nieuwsgierig naar ‘buitenaards leven’ en men wil graag een planeet ontdekken die voldoet aan ‘de aardachtige’ zoals wij de aarde mogen kennen.

Wat ik vandaag wil delen gaat niet over ‘buitenaards leven’, maar over de ‘aardachtige planeten’ of in mijn woorden, over het uitspansel en de lichten IN het uitspansel (Gen.1:14).
Het is jammer dat deze wetenschappers zich niet verdiepen in Gods’s woord en dat ze uitgaan van ‘toeval’ en wat ze zien!, en niet uitgaan van een ontwerper en van de werkelijkheid, want dan zouden ze veel meer (in)zicht en antwoorden op hun vragen krijgen.

Geloof uit horen
Paulus schrijft iets heel bijzonders in de Romeinenbrief over horen en geloof….iets waar ik tot voor kort overheen gelezen heb.
(NBG) Rom.10:14 …hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?
Dat is een logisch conclusie, hoe zou je kunnen geloven als niemand je het goede bericht verteld?

We lezen verder in vers 17: Zo is dan geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus (18) Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? zeer zeker:
(en nu komt het bijzondere waar ik altijd overheen las, er volgt namelijk een citaat uit Psalm 19), want zo gaat de tekst verder in Rom.10:18 Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden ”

We pakken Psalm 19 erbij, daar staat dit:
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal aan het einde der wereld.
Samengevat staat er dit:
(1) dat de hemelen Gods eer vertellen,
(2) en dat het uitspansel,  het werk Zijner handen verkondigt, namelijk :
- de dag doet sprake toestromen aan de dag,
- en de nacht predikt kennis aan de nacht.

De vraag die Paulus stelt is deze: is de mens, die het evangelie (het woord van Christus) niet kent, in staat om te geloven?
Psalm 19 en Romeinen 10 geven het antwoord. Antw: Jawel, men had kunnen weten welke sprake (namelijk ontwerp) er uitgaat van de hemelen en het uitspansel. Deze spreken voor zich. Het zegt genoeg!

Als de wetenschappers het grote plaatje hadden bestudeert (zie ook Job.9:6-10) , dan hadden ze daarin DE Ontwerper kunnen zien (waarnemen) en horen!. De hemelen gaan over de Schepper en wat Hij doet.
De wetenschappers gaan uit van wat ‘toevallig zou kunnen zijn’ en ‘wat voor ogen is’, en wat de mens ‘allemaal kan en ontdekt’.
Maar als je je bewust wordt dat God het AL heeft voortgebracht, dan besef je ook dat alles wat wij ook maar zouden kunnen waarnemen in Zijn design past en dat alles Zijn glorie verkondigt.
Een nieuwe aardachtige? Ja die komt, maar heel anders dan de wetenschap dat voor ogen heeft.
De ontwerper zal die op Zijn tijd en op Zijn manier tonen en geven.

This post has already been read 707 times!