Genade in de drie tijdsvormen
Titus 2:11-13
-in de verleden tijd –
Vers 11: Want de genade Gods is verschenen *, heilbrengend voor alle mensen,
*Gods zoon, de verheerlijkte Heer werd zichtbaar

-in de tegenwoordige tijd –
vers 12: om ons op te voeden*, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
*Niet: wij leren iedereen genade, maar wij mogen genade verkondigen en genade(!) leert de mens.

-in de toekomende tijd –
Vers 13: verwachtende* de zalige hoop (=zekerheid) en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus
*Dit is de houding van een gelovige in deze dagen.

This post has already been read 539 times!