2017Uit het boek ‘Getallen in de bijbel’ van E.W.Bullinger

Speciaal met betrekking tot het getal 17
Dit getal sprint er echt uit als een kenmerkend en specifiek getal. Als priemgetal kan het slechts door zichzelf en door 1 gedeeld worden.

Zeventien is het 7e priemgetal ( 1,3,5,7,11,13 en 17) en draagt de versterkte betekenis en karakteristieken van het getal 7 in zich. Het is de som van twee volmaakte getallen, namelijk 7 en 10.
Zeven is het getal van geestelijke volmaaktheid en 10 van volmaaktheid in (rang)orde

Rom.8:35-39
We zien hiervan een prachtig voorbeeld in Rom.8:35-39, dat het einde vormt van het eerste hoofddeel van de belangrijke Romeinenbrief. Deze verzen geven een opsomming van de zegeningen van hen die gestorven en zijn in Christus en nieuw leven in Hem hebben ontvangen. Eerst zien we daarvan een serie van 7 en vervolgens één van 10
De serie van 7 wordt onderscheiden van de rest omdat deze punten onderdeel uitmaken van een vraag. De serie van 10 vormt het antwoord op die vraag:
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
1 – verdrukking
2 – of benauwdheid,
3 – of vervolging,
4 – of honger,
5 – of naaktheid,
6 – of gevaar,
7 – of zwaard?

(Zoals geschreven staat: want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft.. Want ik ben ervan overtuigd dat:

1 – noch dood
2 – noch leven,
3 – noch engelen,
4 – noch overheden,
5 – noch krachten,
6 – noch tegenwoordige,
7 – noch toekomstige dingen,
8 – noch hoogte,
9 – noch diepte,
10 – noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere

Een gezegend 2017!

 

This post has already been read 637 times!