inlichtstellenNa de laatste berichtgeving over de aanslag in Nice,  heb ik behoefte om iets te zeggen over aanslagen in het algemeen.
Deze ochtend werden we wakker met het nieuws over de aanslag in Nice. De misselijkmakende, walgelijke, laffe en totaal verwerpelijke actie van iemand is een dagelijkse realiteit. Als u in Wikipedia de woorden ‘lijst, aanslagen 2016′ intypt, dan zult u zien dat er alleen al in juli 2016 meer dan 80(!) aanslagen zijn gepleegd met 800? 900? doden en een veelvoud aan gewonden. Dat zijn duizenden gezinnen die dagelijks verscheurt worden.  Het zou je als mens kwaad en angstig kunnen maken…..als je het woord van God niet zou kennen.
Daarom wil ik een aantal dingen benoemen :

-God’s woord verteld ons dat we in een boos tijdperk leven.
(zie bijbelboek Galaten 1 vers 4: … genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld)
Zoals u ziet, wordt de realiteit geschetst, een boze wereld (tijdperk), maar er staat ook een geweldige belofte in hetzelfde vers : …om ons daaruit, uit het boze tijdperk, te trekken. Onze focus zou op die belofte liggen. Ons hoofd zou opgeheven zijn, gericht op de toekomstige beloften.
Waarom? Omdat God zorgt voor zijn schepping. O, ja? JA.
Misschien denkt u nu: Mooie God heb jij.

-Jazeker, want we hebben een liefdevolle God die uiteindelijk ieder zal redden. Maar om daar te komen zal God ook richten, dat wil zeggen , Hij gaat dingen recht maken. Alles wat duister is zal Hij in het licht stellen.
En vergis u niet. Richten is een bijzonder ‘pijnlijk’ proces. Het woord / de bijbel  verteld ons dat :  verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere menselijke ziel die het kwade bewerkt (Rom.2:5,9)
Alles zal aan het licht komen en in het licht gesteld worden, en dat zal verdrukking en benauwdheid geven over hen die het kwade bewerkt
Om bij dit onderwerp te blijven: De mens die ‘een aanslag pleegt en daarmee het kwade bewerkt, zal op een dag voor Hem staan in GROTE benauwdheid omdat zijn daden in het licht worden gesteld.

En voor de gelovigen die in deze boze wereld leven? Hoe kunnen we zonder angst en in rust leven?
De eerste belofte las u al in Gal.1:4. God zal ons uit deze boze wereld (tijdperk) trekken.
Als we daarnaast Rom.8 vers 37 en 38 erbij nemen : 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Liefde schakelt angst uit. Zie op de liefdevolle God en Zijn machtige beloften en leef in alle rust en eenvoud.

…En voordat u denkt wat een zakelijke koele benadering: uiteraard zijn we begaan met al die mensen in de hele wereld die slachtoffer zijn van walgelijke, laffe, kwade daden van zieke geesten. Maar wat belangrijker is: God is betrokken bij hen, Hij zal het voor de slachtoffers recht maken. Daarvan ben ik overtuigd.

This post has already been read 650 times!