dodezeeVeel mensen zien op het NU.
Enerzijds op wat er allemaal nu, in dit boze tijdperk (Gal.1:4), aan ellende in deze wereld gebeurt. Er zijn oorlogen en vluchtelingen, hongersnoden, rampen etc. En anderzijds op persoonlijke omstandigheden, er kan ziekte, eenzaamheid en financiële afhankelijkheid zijn, of men laat zorgen de dag bepalen. Het gesprek wat we hebben met de mensen om ons heen gaat dan vaak alleen daar over.  De focus op de belofte die God heeft gegeven in Zijn woord, namelijk in Christus zullen ALLEN LEVEN (1 Kor.15:22) verschuiven daardoor naar de achtergrond. We zijn dan geneigd om ons op het NU van de wereldse en of onze persoonlijke omstandigheden te richten en dat als onderwerp centraal te zetten.

Heeft u wel eens hierbij stil gestaan?
-Als u niet zou weten wat donker is, zou u ook niet beseffen wat licht is.
-Als u niet kwaad zou kennen, zou u ook niet beseffen wat goed is.
Gods woord werkt o.a. met contrasten. Het leert ons zien en beseffen.
Deze wereld van het NU, persoonlijk of in het grote geheel bezien, heeft een ‘display’ functie.
Ons aarde vat spreekt van vergankelijkheid, en de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen (Rom.8:20).

In het vijftiende hoofdstuk van de Korinthe brief neemt Paulus ons mee, en verteld aan de hand van een viertal contrasten waar onze focus op gericht zou zijn.

(vers 42)… Zo is het ook met de opstanding der doden…
(1) Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;
vergankelijkheid = niet bestendig. Er zit een einde aan.
onvergankelijk = er zit GEEN einde aan, het gaat niet voorbij. in dit geval wordt men opgewekt voor het echte LEVEN (met hoofdletters) wat van een totaal andere aard is.

(2) er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid;
oneer = zonder eer, ontluistering. Zowel esthetisch als functioneel. We krijgen rimpels, ons haar wordt grijs en of valt uit, lopen kan moeilijker gaan op hoge leeftijd, we verliezen onze tanden etc. Het is een rare gedachte maar in de …/50/60/70/80 jaar die we krijgen, zijn we langzaam bezig dood te gaan. Dit is in wezen niet het leven. Dat wat komt dat is LEVEN waar geen einde aan zit.
heerlijkheid = de functies zullen niet verdwijnen, we zullen zelfs functies krijgen die we NU niet kennen.
Het heeft te maken met (Gr.doxa) licht, heerlijkheid, stralen, glans, schittering (en dus ook schitterend)

(3) er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
Zwakheid heeft te maken met gebrek aan vermogen. Als u ziek wordt is het lichaam niet meer in staat om er tegen te vechten. Het lichaam heeft gebrek aan energie.
Kracht komt van het Griekse wordt ‘dunamis’. Het geeft vermogen weer. U wordt opgewekt in een vermogend lichaam

(4) Er wordt een natuurlijk ziels lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.

Ziels lichaam. We hebben NIET een ziel, we ZIJN een levende ziel. Zie ook Gen.2:7 (de mens werd een levende ziel of Gen.1:21) .
Waaruit bestaat dat ziel(se) lichaam? zie 1 Kor.15:50: uit vlees en BLOED
In Lev.17:11 lezen we: Want de ziel van het vlees is in het bloed
Ons lichaam wordt NU gedomineerd door, of is totaal afhankelijk van BLOED.
Geestelijk lichaam = een lichaam dat wordt gedomineerd door geest!! ZIJN levendmakende geest.
(zie Joh.6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven
(zie Rom.8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont
(zie 1 Petr.3:18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest

De beloften om naar uit te zien!
1 Kor.15:22 Is er een natuurlijk ziels lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Blijf vast op de beloften staan, laat u niet afbrengen door wereldse of aardse zorgen, zie op Hem!

This post has already been read 701 times!