delenDeze blogsite heb ik om twee redenen opgezet.
(1) ik heb het nodig om de besproken onderwerpen terug te kunnen lezen en weer in herinnering te brengen.
(2) ik mag, en dat is een groot voorrecht, het woord van God met de lezer delen. PUNT.

Vandaag wil ik heel graag iets delen  omdat het u en mij precies verteld WIE in staat is om zaken te volbrengen.
Het onderwerp gaat over de ene GOD, die bij machte is / in staat is om……

Hoe raar het ook klinkt, vele christenen geloven niet dat GOD in staat is of bij machte is om alles naar de raad van Zijn wil te doen zijn.  Als God wil dat alle mensen gered worden (1 Tim.4:2) dan gebeurt dat.  Ja maar, zegt men dan…..jij moet zelf kiezen. Maar zo werkt het, God zij dank, niet.  Als God u roept , kunt u niets eens weigeren. Dan is het een feit.

GOD is in staat / bij machte om te doen wat HIJ beloofd.
-Rom.4:21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.

GOD is in staat /bij machte om u vast te doen staan.
-Rom.16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (nauwkeuriger vertaald is: vast te doen staan) – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus
-Ro.14:4 …want de Here is bij machte hem vast te doen staan

GOD is in staat alle genade overvloedig te schenken.
2 Kor.9:8 En God is bij machte ALLE genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in ALLE opzichten te ALLEN tijde van alles genoegzaam voorzien, in ALLE goed werk overvloedig moogt zijn,

God is in staat / bij machte om oneindig meer te doen dan wij bidden of BESEFFEN.
(BESEFT U DIT?)
Efez.3:20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen

God is bij machte / in staat om ALLE dingen aan Zich te onderwerpen
Fil.3:21 … naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Er is één GOD die alles in allen werkt. Op Zijn tijd, en op Zijn manier zal iedereen Hem van harte loven en prijzen
-1 Kor.12:6 …..maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
-1 Kor.15:28 …..Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

This post has already been read 840 times!