moestuintje2Kent u ze? Als je boodschappen doet bij AH dan krijg je een klein bakje met zaad van een groente of fruit.
Na wat water komt er meestal een klein groen stengeltje tevoorschijn. Om ze dan verder tot wasdom te laten komen moet je ze verpotten. Wij hebben inmiddels grotere potjes gekocht en juiste aarde en voeding. In onze in de vensterbank staan nu diverse plantjes. Elke dag worden ze liefdevol van water voorzien, en wordt er gekeken of ze niet te veel of te weinig in de zon staan.
Bij ons doet de doperwt het goed en zijn we in volle verwachting van de meloen. Het bijzondere is dat hoe goed wij ook ons best doen, hoe veel voeding wij ook geven, hoe we ook de beste aarde plus voedingsstoffen toevoegen we geen garantie hebben voor een plant die volwassen wordt en (in dit geval) doperwten of een meloen geeft.
Er is namelijk een andere hele belangrijke factor.

In dit moestuin voorbeeld zit een grote waarheid. Gods woord spreekt namelijk ook over ‘zaadjes planten’, en over ‘water geven’ en ‘groeien’.
Leest u eens rustig 1 Korinthe 3 de verzen 4 tm 9
…4 Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen? 5 Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. 7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Paulus verteld ons dat hij gepland heeft. Dat betekent dat hij het woord van genade verteld heeft. Ik hoop dat u het goed verstaat. Hij vertelde God’s woord, het goede bericht. Punt. En die punt is zo belangrijk, want wat zegt Paulus? nog wie plant, noch wie begiet betekent iets.
Het gaat in alles om DE ENE GOD.

Wilt u rennen voor God? En dan bedoel ik dat de nadruk in deze zin op het woordje ‘u’ (de mens) ligt. Het betekent niets!
Wilt u broeders bekeren voor God? En dan bedoel ik dat de nadruk in deze zin op het woordje ‘u’ (de mens) ligt. Het betekent niets!
Bidt u dag en nacht voor uw kind? En dan bedoel ik dat de nadruk in deze zin op het woordje ‘u’ (de mens) ligt. Het betekent niets!
Denkt u dat u gekozen hebt voor God? En dan bedoel ik dat de nadruk in deze zin op het woordje ‘u’ (de mens) ligt. Het betekent niets!
Werkt u zich ‘in het zweet’ om voor bezoekers van een dienst het naar de zin te maken? En dan bedoel ik dat de nadruk in deze zin op het woordje ‘u’ (de mens) ligt. Het betekent niets!

God geeft de wasdom. U kan rennen omdat de ene GOD u laat mede-arbeiden. De ene GOD heeft door het woord uw hart geopend. GOD zou in al die vragende zinnen voorop moeten staan.
Hij is de handelende. God heeft u overtuigd door het woord. Hij heeft door het woord, dat kracht is, besef gegeven.

Mag ik dan niets vragen of doen? moet ik op de bank zitten en achteroverleunen?
Het punt is dat we zouden beseffen WIE wasdom geeft. Dank in uw omstandigheden dat u, uw partner, uw kinderen, uw broeders, uw collega’s, uw medemens, en ALLE schepselen in ZIJN machtige hand zijn. Hij heeft ieder geschapen, en zal ook met een ieder tot ZIJN doel komen. Maar wel op ZIJN tijd.

1 Tim.2:5-7 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor ALLEN; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

This post has already been read 669 times!