Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft (Gal.5;1)

Wat een bijzondere tekst, Christus heeft ons dus bevrijd met als doel dat u en ik in vrijheid zouden leven en dat we die vrijheid mogen ervaren.

Als u het woord vrijheid (Gr.’eleutheria’-G1657) zou opzoeken . in bijvoorbeeld www.biblos.com ziet u dat het elf maal voorkomt in het N.T.  Biblos.com geeft aan dat het in het bijzonder gaat om ‘een staat van vrijheid vanuit slavernij’. Wij zaten dus ergens aan ‘vastgeketend’, net als een slaaf, maar we zijn nu vrij. Dat is uw staat nu!

 

Waarvan heeft Christus ons bevrijdt ?

 • -Rom.6:17-18  gij wáárt slaven der zonde, ….. en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.
 • -Rom.6:22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde.
 • -Rom.8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
 •  -Rom.8;21 ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

 

Hoe gebruikte Paulus die vrijheid?

 •  - Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt,
  om er zoveel mogelijk te winnen;

en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel persoonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te winnen;
hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen, die zonder wet zijn, te winnen.
Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.
Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen.

 

U bent vrij, laat je niet tot slavernij brengen

 • Gal.5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt
 • Gal.2:4 die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen
 • Gal.5:13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
 •  1 Kor.10:29  Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten?
 • 2 Kor.3;17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

 

 

This post has already been read 669 times!