kerkIedere gelovige  krijgt vroeg of laat de vraag : Wat geloof jij nu eigenlijk? of tot welke kerk behoor je? En hoe vaak spreekt men dan  van ONZE kerk  of ONZE gemeente …

Leerstellingen of dogma’s
De vraagsteller stelt deze vraag in het algemeen om uit te zoeken waar je ‘staat’ binnen het ‘kerkelijk’ spectrum, en om je in een bepaalde geloofsrichting te kunnen plaatsen. Ben je  ’pinksteren of  evangelisch’ of ben je ‘hervormd of gereformeerd’. Zodra men het antwoordt heeft kan men de leerstellingen of dogma’s van zo’n groep plaatsen en kent men je geloofsrichting.

Er zit nog iets anders vast aan dogma’s. Wil je lid worden van een ‘geloofsgemeenschap’, dan moet je de leerstellingen ‘onderschrijven’. Zo’n leerstelling wordt vaak gebruikt om ‘tot geloof te komen’. Maar geloof is niet gebaseerd op wat mensen zeggen, op leerstellingen, maar op wat het woord van God zegt. Op wat er staat geschreven. Dogma’s of leerstellingen lopen als scheidsmuren door gelovigen heen.
Door wat mensen zeggen krijg je hete hoofden en koude harten, door wat GOD zegt, en als het u gegeven is, krijg je een opgeheven hoofd en een warm hart. De insteek van de vraag WAT we geloven zet mensen op het verkeerde been.

WIE geloof je?
Een veel betere vraag zou zijn WIE geloof je. Ons verlangen zou zijn om de ene GOD te leren kennen, en te beseffen wat HIJ bij machte is te doen in ons leven. Daar zou een gelovige zich op richten. Naast dat je Hem beter leert kennen, krijg je door het woord(=geest) een relatie met God. Je mag door het woord groeien in het besef wie HIJ is en daardoor kan je HEM ook telkens meer op waarde schatten .

De Schrift is toegankelijker dan ooit
Wat we daarbij niet uit het oog zouden verliezen is dat de Schrift in andere talen geschreven is. Het wonderlijke is dat de Schrift door het ontstaan van Griekse en Hebreeuwse concordanties nog nooit zo toegankelijk is geweest als nu. U bent dus niet afhankelijk van wat de ‘dominee’ of ‘priester’ of vertalingen zeggen, maar u kunt nu zelf onderzoeken, en als HIJ het geeft komt zicht en licht en gaat u dankbaar omhoog kijken. Veel mensen zien de bijbel als een ‘sprookjesboek’. Ik las onlangs nog een stukje van een predikant die niet geloofde dat Jezus had bestaan, MAAR het woord is GOD’s woord. Als HIJ spreekt gebeurt het. Zijn woord heeft kracht en geeft hoop. Denk daar NOOIT te klein over.
Vertrouw op dat woord. NIET op de vertaling.  Problemen die WIJ ervaren met teksten komen vaak voort uit  leerstellingen van mensen of  menselijke tradities die gestoeld zijn op foutieve vertalingen en het niet recht snijden van de Schrift. Leert Paulus ons niet om als arbeider het woord der waarheid! recht te snijden (2 Tim.2:15)?

ONZE kerk of ZIJN ekklesia?
Graag wil ik één voorbeeld benoemen van  vervlakking  of van een vertaling die  foutieve associatie oproept waardoor DE KERN ons ontgaat.
Waar denkt u aan bij het woord ‘gemeente’? En dan bedoel ik niet die maatschappelijke aardse politieke gemeenschap.
Neen, ik bedoel de gemeente zoals weergegeven in de teksten:  Efez.5:29 …maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente  OF  Fil.3:6 …waar Paulus zegt dat hij een vervolger was van de gemeente. Als u een traditionele achtergrond heeft,  zal u het misschien opvatten als ‘de kerk’ en onbewust koppelen we deze term  dan aan  ONZE  eigen plaatselijke gemeente of kerk, die u op ‘zondag’ bezoekt., MAAR….

Het Griekse grond woord ‘ἐκκλησία’ (ekklesia of ecclesia) wat  vaak  vertaald wordt als ‘gemeente’ is een samengesteld woord :  ’ek’ = ‘uit’,  ’klēsi’ = ‘geroepen’.  De ekklesia is Gods “uitgeroepenen”.   De gemeente (ekklesia) is niet een gebouw of denominatie of een leerstelling. Het is niet ergens waar we op ‘zondag’ heen gaan , of iets wat we doen.
Het is wie wij als gelovigen zijn. De ekklesia is van HEM, het is ZIJN eigendom,  het is ZIJN gemeente. Meerdere keren gebruikt Paulus de uitdrukking “de ekklesia van God. Deze ‘bezitterige’ zin laat er geen twijfel over bestaan over WIE de ekklesia toebehoort. Het is de creatie en het bezit van God.
Iedereen die spreekt over ‘ZIJN (eigen) kerk’ of  ZIJN ‘ (eigen) evangelische gemeente’  ….. beperkt.  In deze tijd is er geen scheidsmuur meer  (Efez.2:14), het is de gemeente van GOD.
Als “de ekklesia van God” is en niet van ons, hoe kunnen we dan overwegen om het te starten? te vormen? te organiseren en te besturen?
God begon Zijn ecclesia, en Hij regeert het alleen. Het is geen organisatie maar een organisme.

We geloven GOD en we zijn ZIJN gemeente.

This post has already been read 794 times!