kolenvuurIn het Johannes evangelie vinden we vijf maal de uitspraak: de discipel die Jezus liefhad.
Er is iets bijzonders aan deze uitspraak.

Je bent geliefd
Als je dit oppervlakkig leest zou je kunnen denken : het gaat hier om de discipel die liefde heeft voor Jezus, maar daar betekent het uitdrukkelijk niet.
Door de naamvallen wordt deze indruk gewekt. Het is Johannes die zichzelf zo beschrijft. Het betekent: de discipel die zich geliefd WEET door Jezus. En dan NIET EXCLUSIEF!, Neen Johannes was zich er heel bewust van dat hij geliefd werd (of is) door Jezus, en dat verteld hij vijfmaal. Johannes betekent trouwens Jahweh is genadig.

.
Vijf maal
(1)Joh.13:23 Eén van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus
Dit is de eerste keer dat Johannes zichzelf zo benoemd

(2)Joh.19:26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Hier zie je dat het Jezus is die lief heeft. Petrus had hoog opgegeven van zijn liefde voor Jezus. Maar toch was hij en alle andere discipelen voor het kruis niet aanwezig. Alleen de discipel die zich bewust was van de liefde van Jezus voor hem, stond met de vrouwen bij het kruis.

(3)Joh.20:2-4 IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. 3 Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; 4 en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf
Johannes noemt zichzelf niet bij naam. De schrijver plaatst zichzelf daarmee op de achtergrond.
Hier ziet u hoe snel Johannes in het bijzonder, als een magneet, naar het lege graf getrokken wordt.

(4)Joh.21:7 Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee
Het is de discipel die zich geliefd weet door Jezus (niet exclusief), die het eerste de opgestane herkent.

(5)Joh.21:20 En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here
Terwijl Petrus de instructie krijgt: volg mij, was daar al de discipel die zich geliefd wist (niet exclusief). Het was Johannes die volgde zonder de aansporing.
Er is een contrast tussen Petrus, die zo hoog opgegeven had van zijn liefde voor de Heer en Johannes, die alleen wist dat de Heer hem liefhad.

Wat heeft de liefde van de Heer met Johannes gedaan?
-het bracht Johannes dicht bij Hem (lag aan Zijn boezem)
-Hij was als enige (van de discipelen) bij het kruis
-Hij was het eerste naar het lege graf gerent
-Hij herkende als eerste de opgestane Jezus
-Hij volgde zonder aansporing
Ziet u wat de liefde van God kan bewerken?

Genegenheid(Gr.phileo) voor de Heer is als de golven der zee, het gaat op en neer. Net als bij Petrus.
Maar de liefde van God (Gr.agape) is constant.Daar kan je op steunen. Dat is vast. Daar valt de mens niet uit.

 

Openbaring 2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
Wat zou dat zijn? Wat zou die eerste liefde zijn?
Er is een lied: herstel mijn eerste liefe, die ik ooit had voor u, want ik wil van u houden, nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan, vol vuur en vol van hartstocht,die nooit meer weg zal gaan.

Er is een grote misvatting over ‘mijn eerste liefde die IK ooit had voor u’.
Wanneer mensen ‘tot geloof komen’ en er is sprake van een groot contrast (men komt vanuit de diepe donkerheid), en zo overweldigd worden door de liefde van God, dan is er zo’n enthousiasme. Maar na verloop van tijd wordt die menselijke liefde (genegenheid) minder.
De eerste liefde is niet de liefde (genegenheid) die wij ooit hadden voor hem in het begin, Maar zijn werkelijke liefde (Grieks: agape) voor ons!, die aan onze eerste liefde vooraf gaat.

Johannes levert zelf het bewijs:
zie 1 Joh.4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
zie 1 Joh.4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons EERST heeft liefgehad.

Werkelijke liefde!
Zijn werkelijke liefde (Gr. agape) voor ons is de enige constante factor.
Die is niet aan stemmingen onderhevig.
Een liefde die niet meer wordt als je goed presteert, een liefde die ook niet minder wordt wanneer je het helemaal verbruikt hebt zoals bijvoorbeeld Petrus die de Heer drie maal verloochende. Dacht u werkelijk dat Zijn liefde minder werd voor Petrus?

De liefde van God is onvoorwaardelijk. Die omsluit ALLEN.
Het heeft niet te maken wie je bent of wat je gedaan hebt, neen, het heeft te maken met het feit dat u ZIJN schepsel bent. U bent door Hem geschapen en daarom houdt hij van een ieder! We zijn Zijn maaksel. Hij heeft een plan met u en mij.
Dat is het enige waar je op mag en kan steunen.

[ZEER AANBEVOLEN : deze overdenking is een gedeelte uit de geweldige bijbelstudie:  kolenvuur.  zie www.goedbericht.nl]
>>>>klik hier voor de link naar bijbelstudie : Kolenvuur

This post has already been read 1467 times!