De 120 jubeljaren

September 4th, 2018|

Jubeljaren
In Daniel 9:24 lezen we in de NBG en SV vertaling dat ‘zeventig weken bestemd zijn over UW volk en over UW heilige stad om ..…en daarna worden zes oogmerken benoemd.
Letterlijk staat er NIET zeventig weken, maar zeventig zevens.
De ‘zevens’ hebben hun oorsprong in hetgeen God tot Mozes sprak op de berg Sinai , zie Leviticus 25

NBG Lev.25:2-11 Spreek tot de Israelieten (…) wanneer gij in het land komt dat IK u geef (…) zes jaar zult gij uw […]