Monthly Archives: May 2018

In Zijn licht zien we licht!

May 20th, 2018|

Ik val vandaag met de deur in huis.
Soms vergeten we ‘heel even’ onze positie die we hebben in de opgestane, verheerlijkte Heer, die gezeten is aan de rechter van God, en hoe God ons ziet (namelijk gerechtvaardigd en onbeschuldigbaar). We vergeten dan ‘heel even’ deze gigantische genadegift die we om niet gekregen hebben en kijken naar ons aardse bestaan en naar onze tekortkomingen en onze zorgen.
Misschien wordt in de dienst waar u komt heel weinig over de problemen gesproken […]

Gedragsverandering of hartsverandering?

May 18th, 2018|

Het evangelie(=het goede bericht) gaat niet om gedragsverandering(*1) maar om een hartverandering(*2)
Religie wordt gekenmerkt door gedragsverandering.

Een menselijk geheugensteuntje hierbij kan zijn:
“als jij werkt, dan rust God, als jij rust, dan werkt God!”

*1 ZELF proberen om niet meer…….te liegen, bitter te zijn, snel boos te worden, enz.
Of ZELF proberen om juist heilig te leven

*2 We veranderen van binnenuit.
We worden verjongd door vernieuwing van ons denken doordat we mogen gaan beseffen wie we zijn in Christus en wat we bezitten. We […]

God waakt over Zijn woord!

May 16th, 2018|

Afgelopen zondag was ik in een dienst waar het bijbelgedeelte Jeremia 1 vers 1 tm 12 werd toegelicht . Een buitengewoon boeiende toespraak!(*1) Ik werd bijzonder getroffen door het vers 12 waar staat: dat God waakt over Zijn woord.
Een tweetal gecombineerde historische feiten , die ik ‘toevallig’ tegenkwam , wil ik graag als voorbeeld met u delen waaruit ontegenzeggelijk blijkt dat God waakt over Zijn woord.

Waken / bewaken
Het Hebreeuwse woord shaqad (H8245) wat in vers 12 voorkomt, betekent […]

blog’s niet op te vragen

May 14th, 2018|

Beste bezoeker,

Door een fout van mijn kant waren de blog’s ruim een week niet op te vragen.
Alle blogjes bleken per ongeluk uit de database te zijn gewist.
Gelukkig is het uiteindelijk gelukt om een kopie van ‘tot en met december 2017′ terug te zetten.

Vol goede moed ga ik nu weer verder met het delen van bijbelse zaken / onderwerpen.
We kijken vooruit en omhoog.

facebooklikebutton.co