Niet verzuimende de onderlinge bijeenkomst

November 20th, 2018|

Hebr.10:24-25 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, niet verzuimende onze eigen bijeenkomst, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Aandachtspunten
Ik wil graag delen dat ik deze tekst zie als algemene waarheid, ook al is het aan de Hebreeërs geschreven…, maar toch vat ik de tekst waarschijnlijk anders op dan vele van u.
Maar eerst dit:  bij het onderzoeken […]