God waakt over Zijn woord!

May 16th, 2018|

Afgelopen zondag was ik in een dienst waar het bijbelgedeelte Jeremia 1 vers 1 tm 12 werd toegelicht . Een buitengewoon boeiende toespraak!(*1) Ik werd bijzonder getroffen door het vers 12 waar staat: dat God waakt over Zijn woord.
Een tweetal gecombineerde historische feiten , die ik ‘toevallig’ tegenkwam , wil ik graag als voorbeeld met u delen waaruit ontegenzeggelijk blijkt dat God waakt over Zijn woord.

Waken / bewaken
Het Hebreeuwse woord shaqad (H8245) wat in vers 12 voorkomt, betekent […]