Stefanus

Stefanus: deel 2- betogen en voor de Raad

September 2nd, 2017|

tentdrsmnkmstGrote lijn
Aan het einde van bvb Mattheus lezen we de opdracht om volken te maken tot discipelen van Christus. (Math.28:16-20). Maar voordat het zover was, zou eerst Israël tot discipel van de Messias gemaakt moeten worden (Math.10:5-8 en zie Hand.3:25 en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden), en o.a. dat proces lezen we in het Bijbelboek Handelingen.

-In handelingen 3 lezen we hoe Petrus en Johannes een verlamde in de […]

Stefanus: deel 1- wie was hij ?

August 28th, 2017|

lauwerkrans-Stefanus was één van de zeven gekozen mannen die de taak kregen om te zorgen dat de (Grieks sprekende) weduwen ook voldoende voedsel kregen.(zie Hand.6:1-6)
-Stefanus zijn naam betekent erekrans, kroon, glorie.

(Hand.6:5) – Stefanus was vol van geloof en heilige geest
Dat wil zeggen, Stefanus was volledig gevuld met geloof en (heilige) geest. Hij was dus geen kleingelovige.
Stefanus was niet de enige die vol was van heilige geest.
-(Luc.4:1) Jezus nu, vol van […]

facebooklikebutton.co