Instrumenten van ontferming / vaten van genade

December 24th, 2016|

fruitschaal

Ook als audio te beluisteren :
klik hier voor –> audio: instrument van ontferming

(NBG)Rom.9:20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? 21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? […]