Uncategorized

In Zijn licht zien we licht!

May 20th, 2018|

Ik val vandaag met de deur in huis.
Soms vergeten we ‘heel even’ onze positie die we hebben in de opgestane, verheerlijkte Heer, die gezeten is aan de rechter van God, en hoe God ons ziet (namelijk gerechtvaardigd en onbeschuldigbaar). We vergeten dan ‘heel even’ deze gigantische genadegift die we om niet gekregen hebben en kijken naar ons aardse bestaan en naar onze tekortkomingen en onze zorgen.
Misschien wordt in de dienst waar u komt heel weinig over de problemen gesproken […]

Gedragsverandering of hartsverandering?

May 18th, 2018|

Het evangelie(=het goede bericht) gaat niet om gedragsverandering(*1) maar om een hartverandering(*2)
Religie wordt gekenmerkt door gedragsverandering.

Een menselijk geheugensteuntje hierbij kan zijn:
“als jij werkt, dan rust God, als jij rust, dan werkt God!”

*1 ZELF proberen om niet meer…….te liegen, bitter te zijn, snel boos te worden, enz.
Of ZELF proberen om juist heilig te leven

*2 We veranderen van binnenuit.
We worden verjongd door vernieuwing van ons denken doordat we mogen gaan beseffen wie we zijn in Christus en wat we bezitten. We […]

blog’s niet op te vragen

May 14th, 2018|

Beste bezoeker,

Door een fout van mijn kant waren de blog’s ruim een week niet op te vragen.
Alle blogjes bleken per ongeluk uit de database te zijn gewist.
Gelukkig is het uiteindelijk gelukt om een kopie van ‘tot en met december 2017′ terug te zetten.

Vol goede moed ga ik nu weer verder met het delen van bijbelse zaken / onderwerpen.
We kijken vooruit en omhoog.

Zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren

December 24th, 2017|

In het eerste boek van het ‘Nieuwe Testament’, in Mattheus hoofdstuk één lezen we als eerste het geslachtsregister van Jezus Christus. Het is bijzonder dat er drie maal veertien geslachten genoemd worden. Dat gegeven is een bijbelstudie op zich , maar niet hetgeen wat ik vandaag wil delen.
Direct daarna, vanaf vers 18, lezen we over Maria die zwanger was geworden door de kracht van God’s geest en Jozef die haar wilde verlaten (wegsturen). Nadat in Jozef deze overweging was […]

Verbond Abraham (recht snijden – deel 4)

February 18th, 2017|

AbramIsaakJacob
Verbond(en) Abraham (Izaäk en Jacob) – Mensen en Land

Israëls verbonden beginnen bij het verbond van Abraham, wat in feite een reeks van verbonden was. Dit verbond is aards gericht en gegeven aan Abraham en zijn nageslacht. Bovendien is het de basis voor het bestaan van de natie Israël.  In Genesis hoofdstuk 12 lezen we hoe het verbond tot stand is gekomen . In de hoofdstukken daarna vinden we  de bevestigingen en worden […]

Inleiding verbonden (recht snijden – deel 3)

February 18th, 2017|

beloofdelandDe Heer nog steeds dienaar van de besnedenen?
Het volgende bijbelvers kunnen we niet genoeg benadrukken.

(Rom.15:8) Jezus Christus WAS een diennaar van de besnedenen, om de beloften, aan de vaderen gedaan , te bevestigen.

Op dit moment, in feb 2017 is hij NIET een diennaar van de besnedenen. Hij (de verheerlijkte Heer) riep Paulus (toen nog Saulus) met een totaal ‘nieuwe’ boodschap. Een boodschap die tot dan toe verborgen was, een boodschap […]

facebooklikebutton.co