Uncategorized

Nieuwjaars wens

January 2nd, 2019|

Inleiding
-Je zou Romeinenbrief in twee delen kunnen samenvatten. Rom. hoofdstuk 1 tm 11 als ‘onderwijs of leer’ en Rom. hoofdstuk 12 en verder als ‘toepassing van de leer’. Het ene staat in verband met het ander.

Lichaam stelle tot…
In Rom.12 roept Paulus ons op om, als je nu weet hebt van de geweldige zaken die hij onderwezen heeft, dat je dan je lichaam stelt tot een levend , heilig en Gode welgevallig offer.

Hoe doe je dat?
Want er kan zoveel zijn […]

Identiteit

November 29th, 2018|

Als liefhebber van Gods woord benader ik termen graag vanuit de context van het woord.
Identiteit heb ik als term niet terug kunnen vinden in de bijbel. Wel heb ik vele teksten gevonden die iets zeggen over “Ik ben”. Maar eerst dit, volgens ‘het internet’ is het antwoord op de vraag ‘wat is je identiteit’ afhankelijk aan wie je het vraagt.
-Een antropoloog zal aspecten noemen van cultuur, taal, etniciteit en familie
-Een socioloog heeft bij voorkeur over ‘de groepen’, ‘de staat’ […]

Opeenvolgende gebeurtenissen Openbaring

November 13th, 2018|

In het laatste bijbelboek (Openbaring) wordt Jezus Christus onthuld. Hij die tot vandaag de dag verborgen is.
Het lastige van het boek Openbaring is om de opeenvolgende gebeurtenissen goed te plaatsen. Wat is de chronologie?
Het volgende plaatje geeft daar misschien enig zicht op.

chronologie in Openbaring
Klik op het plaatje om te vergroten

Kolosse brief (Kol.1:10-11)

September 23rd, 2018|

10…om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

(vers 10) “de Heer waardig wandelen.”
Dat is NIET: gedraag je zus en zo, moralistisch dus. Het gaat hier over dat we besef zouden hebben van Hem.
Wat betekent dan waardig wandelen? Dat je in je wandel de waarde van Hem weet te waarderen / weet in te schatten. Het […]

Kolosse brief (Kol.1:9)

September 12th, 2018|

Kol.1: 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

(vers 9) “sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben.”
Geloof komt door horen. God opent het gehoor en Hij geeft zicht.
Het is dus niet omdat je het zelf hoort of zelf ziet!, maar HIJ is […]

Kolosse brief (Kol.1:7-8)

September 9th, 2018|

Kol.1:7-8  zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mede dienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is,
8 en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.

 

(vers 7) ‘Epafras’. Paulus is zelf niet in Kolosse geweest
Zie Kol.4:13 Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite heeft gegegevn voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hierapolis zijn

(vers 8) […]

facebooklikebutton.co