Hart en mond (Rom.10:8)

Inleiding
In de Romeinenbrief komen we diverse tegenstellingen tegen:
genade  -tegenover-  wet ,  of
geloof    -tegenover-  werken,  of
belofte van God –tegenover-  de mens zelf opbouwen

Wat sterk naar voren komt in de hoofdstukken 9,10 en 11 van de Romeinenbrief is het ongeloof van Israël, maar ook het plan wat God heeft met Israël.
Voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegt dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volkeren (Deutr.28:64). Maar daar zou het niet […]

October 10th, 2018|Hart, mond|

Kolosse brief (Kol.1:14-15)

 

 

Kolosse 1: 11  Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse […]

October 8th, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol.1:12-13)

Kol.1:12-13 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde

 (vers 12) “…die u toebereid heeft…”
In het Nederlands kennen wij niet de taalvorm die hier in het Grieks staat. De aorist = een tijdvorm zonder tijd. Ongeacht wanneer.
Er staat dus letterlijk: niet de voltooid verleden tijd, het is toen gebeurt, […]

October 2nd, 2018|Kolosse brief|

Kolosse brief (Kol.1:10-11)

10…om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

(vers 10) “de Heer waardig wandelen.”
Dat is NIET: gedraag je zus en zo, moralistisch dus. Het gaat hier over dat we besef zouden hebben van Hem.
Wat betekent dan waardig wandelen? Dat je in je wandel de waarde van Hem weet te waarderen / weet in te schatten. Het […]

September 23rd, 2018|Kolosse brief, Uncategorized|

Totdat … een eye-opener!

‘Onopvallende’ woorden kunnen veelzeggend zijn. Ze vallen niet op en daardoor lezen we er vaak gedachteloos overheen, maar de betekenis en de rol van zo’n onopvallend woordje kan alles bepalend zijn. Het kan een enorm verschil maken.  Zo’n woordje is ‘totdat’.  Volgens het Van Dale woorden boek betekent het: tot het ogenblik waarop.
Laten we een vijftal bijbelteksten bekijken die u zullen verbazen! Misschien zult u zich verbijsterd afvragen: staat dat er werkelijk? Hoe heb ik er ooit overheen kunnen […]

September 15th, 2018|totdat|

Kolosse brief (Kol.1:9)

Kol.1: 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

(vers 9) “sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben.”
Geloof komt door horen. God opent het gehoor en Hij geeft zicht.
Het is dus niet omdat je het zelf hoort of zelf ziet!, maar HIJ is […]

September 12th, 2018|Uncategorized|
facebooklikebutton.co