Verbond Mozes (recht snijden – deel 5)

toetssteenRom.9:4  …zij zijn Israëlieten: hunner is ….de wetgeving

Paulus verteld ons in dit vers luid en duidelijk dat God de wetgeving van Mozes niet aan iedereen gaf . Hij gaf het aan de Israëlieten. Aan de natie Israël.
We hebben in deel 3 gezien dat je vier noodzakelijke aspecten nodig om een natie te vormen. (1)mensen (2)land (3)wetgeving en (4)een regering / een vorst.(link –> deel 3 inleiding verbonden) Deze Goddelijke bepaling was […]

Pasen – naderings geschenk -

bedanktbloemenSinds 1986 mag een Nederlandse delegatie tijdens de paasviering op het Sint Pieters plein de bloemenpracht verzorgen. In een artikel van trouw uit 2001 las ik dat het destijds al tweehonderdduizend euro kosten, zo schatte men. Dat is een geschenk van waarde!
Men verschaft daarmee ‘toegang’ tot een belangrijke religieuze leider en een prachtig stukje reclame naar het buitenland.

In de Bijbel vind je, verrassend genoeg, ook van dit soort giften.
Als je […]

April 14th, 2017|Naderings - geschenk|

De kruisiging (vier evangeliën+Psalm 22)

vijfGods woord is DE waarheid. De vier evangeliën vullen elkaar aan, ook met betrekking tot het onderwerp de kruisiging! Naast het Mattheüs, Marcus en Lucas evangelie, verteld het Johannes evangelie ook nog extra bijzonderheden. Het zou zo mooi zijn als u alle hieronder weergegeven Schriftplaatsen met  aandacht zou kunnen doornemen  en onderzoeken. Ik ben een liefhebber om binnen de context via concordanties, strong notities en concordant commentaar woord voor woord onderzoek te doen. (Voor het complete overzicht zou u […]

April 10th, 2017|kruisiging|

Taboe voorbij

nadenkenDeze week werd ik geconfronteerd met menselijke ongein.
Gein heeft te maken met genade (is vreugde, is een geschenk), ongein heeft te maken met alles wat de mens zelf produceert, en dat is niet mooi.
Zie bijvoorbeeld (klik hier –> Larry Norman – Why don’t you look into Jesus

Bij de mens zijn problemen bijna altijd terug te voeren op een beperkt aantal kernzaken.
Deze zijn: geld, seks, macht en geloof.
Seks is een groot […]

April 8th, 2017|seksualiteit, taboe|

Wie stellen we op de eerste plaatst?

algemenevoorwaardenOnlangs schreef ik op een besloten facebook pagina het volgende:
Gezien de hoeveelheid bijdragen van mij in het koffiehoekje heeft u misschien het idee dat ik hele dagen alleen Schriftonderzoek doe…daarom dit:  mijn HOBBY (=liefhebberij) is fietsen, hardlopen, en in mindere mate zwemmen en piano spelen, mijn PASSIE (=hartstochtelijke bezigheid) is Schriftonderzoek.

Ik kreeg daarop een mooie reactie van een zuster met de vraag waar mijn vrouw in deze rij stond.
Die vraag […]

March 7th, 2017|man en vrouw|

Verkiezingstijd – mijn partij(!)

verkiezingenPartij van Genade

Verkiezings slogan: Mijn genade is u genoeg
(2 Kor.12:9) En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg,…

Partij voorzitter
-Paulus is de ‘woordvoerder’, afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil (Efez.1:1)
-Christus is (ongedeeld) het hoofd. (1 Kor.1:12)

Partij manifest/handvest:
(1) U wordt  om niet gerechtvaardigd (*1)
(2) God zal het AL met zich verzoenen (*2)
(3) God is een genadig en gelukkig God (*3)
(4) Alle knie zal vrijwillig […]

March 2nd, 2017|Uncategorized|
facebooklikebutton.co