want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is

Ik wil u graag meenemen naar twee geschiedenissen. Over die twee geschiedenissen is veel te zeggen, maar het gaat mij nu om één opvallend verschil. Laten we de geschiedenissen eerst lezen.

Eerste geschiedenis
De eerste vinden we in Joz.1:6-8 waar Jozua en het volk de opdracht kregen om over de Jordaan te trekken (vers 2) naar het land dat God hen geven zal.

NBG: (vers 6) Wees sterk en moedig, want gij (Jozua) zult dit volk het land doen beërven, dat IK hun […]

April 17th, 2018|vertrouwen|

Het kruis is geen aanbieding

In de bijbel lezen we dat voor Joden de gekruisigde Christus een aanstoot is, en voor de Natiën de gekruisigde Christus een dwaasheid is.

-(NBG) 1 Kor.1:23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar hen die geroepen zijn, voor Joden zowel Grieken, Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods.
-(NBG) 1 Kor.1:18 Want het woord van het kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden […]

February 19th, 2018|kruis|

Zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren

In het eerste boek van het ‘Nieuwe Testament’, in Mattheus hoofdstuk één lezen we als eerste het geslachtsregister van Jezus Christus. Het is bijzonder dat er drie maal veertien geslachten genoemd worden. Dat gegeven is een bijbelstudie op zich , maar niet hetgeen wat ik vandaag wil delen.
Direct daarna, vanaf vers 18, lezen we over Maria die zwanger was geworden door de kracht van God’s geest en Jozef die haar wilde verlaten (wegsturen). Nadat in Jozef deze overweging was […]

December 24th, 2017|Uncategorized|

ZELFvertrouwen?

. zelfvertrouwen

Schrappen van woorden
Deze week zag ik in het televisieprogramma ‘de wereld draait door’ een item waarbij gasten een woord mochten voordragen wat uit het ‘Van Dale’ woordenboek volgens hen geschrapt mocht worden. Iedere gastspreker  gaf  een woord met de rede waarom volgens hem/haar dat specifieke woord uit het woordenboek mocht verdwijnen.

Vandaag zou ik graag een woord willen voordragen dat wat mij betreft uit het leven van een gelovige geschrapt […]

Joh.9:1-3 de blind geborene

blindgenezenNaar  de 29e studie uit de studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ van A.Piet (link naar studieserie ‘het evangelie naar Johannes’ )
Onderwerpen die ter  sprake komen zijn: zonde/straf,  reïncarnatie? , Theo-dicee vraagstuk (waarom leed)? ,  het kwaad.

Joh:9:1-3 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. (2) En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? (3) Jezus […]

September 30th, 2017|kwaad, reïncarnatie, theodicee, zonde|

Over welke vloed spreekt Petrus in 2 Ptrus 3 ?

oceaanSoms kom je overdenkingen van Schriftplaatsen tegen die je iets anders vertellen  dan je altijd hebt gehoord of gedacht. Dit onderwerp zou er zo één kunnen zijn. Ik wil daarbij nadrukkelijk aangeven dat ik niets weet. En als ik al iets zou weten, dan heb ik het in genade ontvangen. Mijn oproep is: onderzoek zelf de Schriften of hetgeen ik naar voren breng zo is.

Bijbeltekst  1: 2 Petr.2:4-9
Want indien God
(1) […]

September 15th, 2017|drie aarde(s), Petrus|
facebooklikebutton.co