Waarom zijn de zon, maan en sterren geschapen?

zonmaan.

Psalm 147:4 Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.

Genesis 1:14-19
(14) En God zeide: dat er lichten(*1) zijn aan in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren,
(15) en dat zij tot lichten zijn aan in het uitspansel des hemels om licht te […]

May 5th, 2017|Maan, sterren, Zon|

Anderen toevertrouwen aan God

vertrouwen(NBG – Hand.20:32) En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden
(Concordant Vertaling) … en nu, ik zet jullie voor bij de God, en bij het woord van de genade van Hem

Toen Paulus de heiligen van Efeze verliet zette hij ‘hen voor’ bij de God en het woord zijner genade. Te vaak zijn […]

May 2nd, 2017|God is GOD, vertrouwen|

Verbond David (recht snijden -deel 6)

troonWe hebben al eerder gezien dat je vier zaken nodig hebt om een natie te vormen. (1) mensen (2)land (3)wetgeving (4) regering / vorst . (Zie link –> (deel 3) inleiding verbonden) 

Om dit tot stand te brengen heeft God een serie verbonden gesloten. Het verbond met Abraham voorzag in mensen en land. (zie link –> (deel 4) verbond Abraham)
Het Mozaïsche verbond voorzag in […]

Verbond Mozes (recht snijden – deel 5)

stenentafelen  Rom.9:4  …zij zijn Israëlieten: hunner is ….de wetgeving

Paulus verteld ons in dit vers luid en duidelijk dat God de wetgeving van Mozes niet aan iedereen gaf . Hij gaf het aan de Israëlieten. Aan de natie Israël.
We hebben in deel 3 gezien dat je vier noodzakelijke aspecten nodig om een natie te vormen. (1)mensen (2)land (3)wetgeving en (4)een regering / een vorst.(link –> deel 3 inleiding verbonden) Deze Goddelijke bepaling […]

Pasen – naderings geschenk -

bedanktbloemenSinds 1986 mag een Nederlandse delegatie tijdens de paasviering op het Sint Pieters plein de bloemenpracht verzorgen. In een artikel van trouw uit 2001 las ik dat het destijds al tweehonderdduizend euro kosten, zo schatte men. Dat is een geschenk van waarde!
Men verschaft daarmee ‘toegang’ tot een belangrijke religieuze leider en een prachtig stukje reclame naar het buitenland.

In de Bijbel vind je, verrassend genoeg, ook van dit soort giften.
Als je […]

April 14th, 2017|Naderings - geschenk|

De kruisiging (vier evangeliën+Psalm 22)

vijfGods woord is DE waarheid. De vier evangeliën vullen elkaar aan, ook met betrekking tot het onderwerp de kruisiging! Naast het Mattheüs, Marcus en Lucas evangelie, verteld het Johannes evangelie ook nog extra bijzonderheden. Het zou zo mooi zijn als u alle hieronder weergegeven Schriftplaatsen met  aandacht zou kunnen doornemen  en onderzoeken. Ik ben een liefhebber om binnen de context via concordanties, strong notities en concordant commentaar woord voor woord onderzoek te doen. (Voor het complete overzicht zou u […]

April 10th, 2017|kruisiging|
facebooklikebutton.co