Vrijheid

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft (Gal.5;1)

Wat een bijzondere tekst, Christus heeft ons dus bevrijd met als doel dat u en ik in vrijheid zouden leven en dat we die vrijheid mogen ervaren.

Als u het woord vrijheid (Gr.’eleutheria’-G1657) zou opzoeken . in bijvoorbeeld www.biblos.com ziet u dat het elf maal voorkomt in het N.T.  Biblos.com geeft aan dat het in […]

September 4th, 2017|Uncategorized|

Zelfstandig bijbelstudie doen

vergrootglasZeer terecht schreef AP deze week een blog m.b.t. het onderwerp ‘nieuwlichterij’ zie http://goedbericht.nl/nieuwlichterij-en-nieuwlichters/
Heeft u niet gestudeerd (theologie) ? Geen probleem, als God het in uw hart heeft gegeven dat u de Schrift lief mag hebben, dan zijn er een aantal goede tips voor het zelfstandig bestuderen van Gods woord.

Bron:
De ene GOD opent het hart zodat we kunnen zien (Hand. 16:14 En een zekere vrouw, […]

June 17th, 2017|Uncategorized|

‘Problemen’? Richt je op het licht!

zonnebloemIedereen ontvangt wel eens een tip over een documentaire (serie) waarin een bepaald maatschappelijk en of sociaal onderwerp behandeld wordt.
Zo ontving ik ook laatst een tip over de netflix serie ’13 reasons why’. Zelf heb ik deze niet gezien, maar ik begreep dat het gaat over het leven van jongeren op een middelbare school, waarbij de onderwerpen pesten, sexting en zelfdoding een grote rol spelen.

Graag wil ik de volgende gedachten m.b.t. dit bovenstaande onderwerp met u delen?
Als mens […]

June 14th, 2017|Uncategorized|

Audio (deel 2) geloof uit horen – horen EN waarheid herkennen is een gift

geloofuithoren

Op mijn website www.geloofuithoren.nl heb ik een nieuwe audio overdenking geplaatst . klik hier >>>> (deel 2) geloof uit horen: horen EN waarheid herkennen is een gift

December 27th, 2014|Uncategorized|

Eerst gelukkig met het woord, waarom nu niet meer?

 Gal.4:15 Waar is jullie geluk; wat is daarvan over?

U heeft er vast het wel eens over gehoord of het persoonlijk meegemaakt. U komt ‘iets’ tegen waar u ‘wild’ enthousiast over bent. Als dat gebeurt kan je er niet over zwijgen. Zo kunnen mensen die (voor het eerst) het GOEDE bericht horen heel enthousiast zijn. Ze zijn blij en willen met iedereen die grote geestelijke rijkdom delen. Toch kan na verloop van tijd de blijdschap, het geluk van […]

October 27th, 2013|Uncategorized|

Het souverein willen

Als we de Schrift lezen moeten we ons heel bewust zijn dat de grondteksten in een andere taal geschreven zijn. Andere talen hebben vaak verschillende woorden voor één Nederlands begrip. Als wij ‘willen’ lezen in de Schrift, dan koppelen wij daar gedachteloos ons Nederlandse begrip ‘willen’ aan vast.

Als wij iets willen, is de uitkomst onzeker en afhankelijk van de omstandigheden. Bij Paulus was dat niet anders. In 2 Kor.1:15 lezen we dat Paulus naar de Korintiërs wilde (G1014) gaan, […]

April 5th, 2013|Uncategorized|
facebooklikebutton.co